Kapitalmarknad och grön finansiering

Kungsleden AB (publ) önskar att vara en återkommande emittent på kapitalmarknaden. Syftet är att komplettera bolagets bankfinansiering och bredda kapitalbasen.

MTN-program

Lansering

2017

Programstorlek

SEK 15 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR eller NOK)

Löptid

Mer än 1 år

Valutor

SEK, EUR, NOK

Gällande lagstiftning

Svensk

Arrangör

Nordea Bank AB (publ)

Anslutna emissionsinstitut

Arctic Securities AS, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)

Central värdepappersförvarare

Euroclear Sweden AB

Börsnotering

NASDAQ Stockholm AB

 

Notice avseende Change of Control under Kungsledens MTN program

Gröna obligationer

Investerarrapport 2021

Vi stödjer UN Global Compact och hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala mål där vi bidrar till 12 av de globala målen. Läs rapporten

 

 

Notice avseende Change of Control under Kungsledens MTN program

Ratingutlåtande

Grundprospekt MTN-program

Gröna obligationer

Slutgiltiga villkor lån under MTN

 

Kontakta oss gärna vid frågor

Hållbarhet

En verksamhet och arbetsplats som håller över tid

För oss som långsiktig fastighetsägare är hållbarhet en framgångsfaktor som säkrar vår framtida konkurrenskraft. Hållbarhetsarbetet inkluderar allt ifrån resan mot att bli klimatpositiva till en hållbar, säker och utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare.