Kungsleden AB (publ) önskar att vara en återkommande emittent på kapitalmarknaden. Syftet är att komplettera bolagets bankfinansiering och bredda kapitalbasen.

MTN-program

Lansering
2017
Programstorlek
SEK 8 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR)
Löptid
Mer än 1 år
Valutor
SEK, EUR
Gällande lagstiftning
Svensk
Arrangör
Nordea Bank AB (publ)
Anslutna emissionsinstitut
Arctic Securities AS, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)
Central värdepappersförvarare
Euroclear Sweden AB
Börsnotering
NASDAQ Stockholm AB


Prospekt för Obligationslån juni 2016

Prospekt avseende treårigt icke-säkerställt obligationslån med en ram om
1 000 Mkr som förfaller i juni 2019,  noterat på NASDAQ Stockholm. ISIN: SE0007525241