Finansiering

Obligationslån

Kungsleden AB (publ) önskar att vara en återkommande emittent på kapitalmarknaden. Syftet är att komplettera bolagets bankfinansiering och bredda kapitalbasen.

MTN-program

Lansering
2017
Programstorlek
SEK 12 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR eller NOK)
Löptid
Mer än 1 år
Valutor
SEK, EUR, NOK
Gällande lagstiftning
Svensk
Arrangör
Nordea Bank AB (publ)
Anslutna emissionsinstitut
Arctic Securities AS, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)
Central värdepappersförvarare
Euroclear Sweden AB
Börsnotering
NASDAQ Stockholm AB