Kapitalmarknad och grön finansiering

Kungsleden AB (publ) önskar att vara en återkommande emittent på kapitalmarknaden. Syftet är att komplettera bolagets bankfinansiering och bredda kapitalbasen.

MTN-program

Lansering

2017

Programstorlek

SEK 15 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR eller NOK)

Löptid

Mer än 1 år

Valutor

SEK, EUR, NOK

Gällande lagstiftning

Svensk

Arrangör

Nordea Bank AB (publ)

Anslutna emissionsinstitut

Arctic Securities AS, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)

Central värdepappersförvarare

Euroclear Sweden AB

Börsnotering

NASDAQ Stockholm AB

 

Notice avseende Change of Control under Kungsledens MTN program

 

Grön och hållbar finansiering

Att emittera gröna obligationer är en naturlig del av Kungsledens hållbarhetsarbete och intresset från investerare är fortsatt stort. Grön finansiering ger förutom hållbarhetsaspekten oftast också förmånligare räntevillkor än traditionell upplåning.

Andelen grön upplåning utgör 38 (27) procent av den totala låneportföljen vid utgången av 2020. Med beaktande av gröna obligationer som emitterats under första kvartalet 2021 och att ytterligare ett grönt banklån beviljats, uppgår andelen grön finansiering till 41 procent. Målsättningen är att alla tillgångar på sikt ska finansieras grönt eller hållbart. 

Av de obligationer som emitterats under 2020 har totalt 2 300 Mkr varit gröna obligationer. Vid årsskiftet hade Kungsleden totalt 6 300 Mkr i utestående gröna obligationer. Kungsleden har även ett grönt banklån om drygt 800 Mkr som säkerställts med direkt pant i den LEED Gold certifierade fastigheten Färöarna 3.

Gröna obligationer emitteras i enlighet med villkoren i vårt gröna ramverk som klargör hur likvid från dessa obligationer får användas.

En fastighet som finansieras med likvid enligt det gröna ramverket ska inom certifieringsstandarden LEED eller BREEAM minst uppnå nivån Gold respektive Very Good samt att minst 70 procent av tillgängliga poäng ska vara uppnådda inom kategorin Energi.

Certifieringsstandard Miljöbyggnad minst nivå Silver samt EU Green Building är också möjliga enligt ramverket.

Se Kungsledens gröna ramverk här och investerarrapporten här med återrapportering och redogörelse av hur medel från gröna obligationer har använts. Obligationerna är noterade vid Nasdaq Stockholm Green Bond List, en marknadsplats som ställer särskilda krav på noterade gröna obligationer. Läs mer om Kungsledens hållbarhetsarbete

Läs mer om Kungsledens finansiering och hållbarhetsarbete i vår senaste kvartalsrapport och årsredovisning.

Gröna obligationer

Investerarrapport 2020

Vi stödjer UN Global Compact och hållbarhetsarbetet utgår från FN:s
globala mål där vi bidrar till 12 av de globala målen.
Läs rapporten

 

 

Notice avseende Change of Control under Kungsledens MTN program

Ratingutlåtande

Grundprospekt MTN-program

Gröna obligationer

Slutgiltiga villkor lån under MTN

 

Kontakta oss gärna vid frågor

Fredrik Sandell

Finanschef

Tel: 08-503 052 95
Mejla mig

Hållbarhet

En verksamhet och arbetsplats som håller över tid

För oss som långsiktig fastighetsägare är hållbarhet en framgångsfaktor som säkrar vår framtida konkurrenskraft. Hållbarhetsarbetet inkluderar allt ifrån resan mot att bli klimatpositiva till en hållbar, säker och utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare.