Kungsledens största aktieägare per den 31 december 2019 enligt Modular Finance.