Kungsledens största aktieägare per den 30 juni 2019 enligt Modular Finance.