Kungsledens största aktieägare per den 30 september 2019 enligt Modular Finance.