Aktien

Ägare

Kungsledens största aktieägare per den 31 mars 2020 enligt Modular Finance.