Kungsledens största aktieägare per den 30 september 2018 enligt Modular Finance.