Kungsledens största aktieägare per den 31 december 2018 enligt Modular Finance.