Castellum AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden AB

För mer information se Castellums webbplats.

  • Den 2 augusti 2021 lämnande Castellum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden att förvärva samtliga utestående aktier i Kungsleden. Acceptperioden för erbjudandet beräknas påbörjas den 30 september 2021 och avslutas den 29 oktober 2021. För information om erbjudandet, se Castellums webbplats: https://www.castellum.se/investor-relations/budet-pa-Kungsleden/disclaimer

 

 

Länk till Castellums webbplats