Frågor och svar om Gävlegatan 18

Här hittar du vanliga frågor och svar om renoveringen av Kungsledens fastighet på Gävlegatan 18.

1. Vad är det ni ska göra på Gävlegatan 18?

Fastigheten på Gävlegatan 18 är i stort behov av renovering, precis som alla fastigheter är efter ett tag. Samtidigt ser vi ett ökat behov av en lugn och inbjudande mötesplats nu när Hagastaden växer fram. Därför planerar vi att skapa en plats där de som bor, arbetar och besöker Vasastan och Hagastaden kan mötas, umgås, äta och bo. 

2. Varför ska ni bygga ett hotell när det finns hotell i området?

Det finns några hotell i området men långt ifrån tillräckligt för att möta behovet på marknaden. När Hagastaden står klart ökar behovet dessutom när nya bostäder och företag etableras. Att Hagastaden väntas bli ett världsledande kluster inom Life Science med Karolinska Institutet och KTH som drivkrafter bidrar också till att fler hotell behövs.

3. Kommer allmänheten att få tillgång till gården och restaurangen?

Ja det är en av anledningarna till att vi vill skapa en öppen mötesplats framför enbart kontor. Många internationella städer såsom London, Köpenhamn och Berlin öppnar upp sina gårdar för att tillföra en ny dimension till gatumiljön. På samma sätt vill vi bjuda in allmänheten till den unika gård som döljer sig bakom fasaden på Gävlegatan 18. Att fastigheten på gården dessutom är ritad av Sigurd Lewerentz, en av Sveriges främsta arkitekter genom tiderna, gör också att vi vill att fler ska uppleva den.

4. Hur länge ska ni bygga om?

Projektet är fortfarande i en planeringsfas vilket gör att en tidplan är svår att uppge. Vi kommer dock att fortlöpande informera om projektet och därmed även tidplanen på denna webbplats.

5. När är det klart?

Projektet är fortfarande i en planeringsfas vilket gör att en tidplan är svår att uppge. Vi kommer dock att fortlöpande informera om projektet och därmed även tidplanen på denna webbplats.

6. Vilken typ av hotell blir det?

I nuläget har vi bjudit in olika hotelloperatörer till att lämna anbud på att öppna ett hotell i fastigheten. Hotelloperatörerna har olika tankar och profiler så det är upp till dem att bestämma vilket typ av hotell det blir. Men om du återvänder till denna webbplats får du löpande information om projektet.

7. Vem ska driva hotellet?

Vi genomför nu en upphandling av hotelloperatör som vi hoppas ha på plats i höst. Först då vet vi vem som ska driva hotellet.

8. Ska det bara vara hotell?

Fastigheten består av flera byggnader. Hotellet kommer att ha sin verksamhet i de fastigheter som ligger på innegården. Byggnaden mot Gävlegatan kommer även i fortsättningen att vara kontor. Vi ser över möjligheten att göra om gatuplanet till butiker för att tillföra mer aktivitet mot gatan.

9. Är Kungsleden en byggfirma?

Kungsleden är en fastighetsägare som långsiktigt äger, förvaltar, förädlar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sverige. Vi äger främst fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

10. Kommer ni att riva huset?

Huset ska inte rivas. Husen är ritade av den kända arkitekten Sigurd Lewerentz vilket innebär att fasaderna är skyddade. Däremot ska vi renovera huset invändigt eftersom det som alla fastigheter blir slitna med åren.

11. Kommer trafiken längs Gävlegatan att öka nu?

Hur trafiksituationen på Gävlegatan utvecklas framöver är svårt att svara på och är en fråga för Trafikkontoret i Stockholms stad. Sker en förändring beror det med stor sannolikhet på att en helt ny stadsdel växer fram, nämligen Hagastaden, och inte på att vi planerar ett hotell i området. Däremot medför självklart ett hotell en viss tillströmning av trafik såsom taxibilar.

12. Hur länge kommer restaurangen att vara öppen på kvällen?

Restaurangen drivs med största sannolikhet av den hotelloperatör som vinner upphandlingen. Hur de väljer att utforma restaurangen är upp till dem men vi som fastighetsägare kommer självklart att arbeta nära hotelloperatören för att utforma verksamheten på bästa sätt för alla parter, inklusive de som bor och verkar i området.

13. Kommer det att vara en nattklubbsverksamhet?

Det finns inga planer på att ha en nattklubbsverksamhet i fastigheten.

14. Måste jag flytta?

Nej, ingen påverkas av detta projekt förutom de företag som idag hyr lokaler i fastigheten.

15. Har ni bygglov för detta?

Vi följer självklart alla krav som finns och säkerställer att alla nödvändiga dokument och lov finns på plats.

17.  Är det er vi ska ställa frågor om projektet till?

Samtliga frågor som gäller renoveringen och projektets planeringsfas kan ni ställa till gavlegatan@kungsleden.se.