Där människa, teknik och natur
kan leva i symbios.

Vår vision

Födelseplats. Matplats. Sittplats. Ståplats. Uteplats. Byggplats. Mötesplats. Och arbetsplats.

Platser är centrala i våra liv. Det är vid och kring dem som livet händer. I tidernas begynnelse var naturen platsen där livets alla skeenden ägde rum. Men i samma stund som vi började bygga bo och sedermera hus och städer fick naturen en allt mer avlägsen roll i våra liv.

Idag spenderar vi 90 % av vår tid inomhus. Att leva utan dagsljus och frisk luft påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. För ju mer tid vi spenderar på våra nya platser, borta från naturen, desto sämre mår vi. Det är hög tid att släppa in naturen i våra liv igen. Det är dags att återigen leva i symbios med den plats som en gång gav oss liv.

Tack vare det unika serviceerbjudande som vår partner Quick Office erbjuder är det få ställen som kan konkurrera med Eden. Här erbjuds bl.a. gemensam reception, mötes- och konferensanläggning för 2–60 personer, bistro med hälsosam kost, två övernattningslägenheter och så mycket mer.

Var är
Symbiotic Building?

Tina Lindh

Fastighetsutvecklare

Detta är Symbiotic Building.

Symbiotic Building är ett världsunikt koncept från Kungsleden där man knyter ihop den intelligenta byggnaden med hälsa och välmående på ett konkret sätt. Konceptet bygger på fyra hörnstenar; hälsa, service, intelligens och biophilia. En banbrytande arbets- och mötesplats där digital teknik, förstklassig service och element från naturen samverkar med människan. Allt för att välbefinnandet alltid ska vara i fokus. Symbiotic Building är framtidens arbetsplats, mötesplats, lekplats, uteplats osv. En plats som erbjuder nya perspektiv och ger kreativiteten luft under vingarna. En plats där människa, teknik och natur kan leva i symbios.

En investering i människor.

Vår hälsa påverkas i hög grad av byggnaderna där vi bor och arbetar. När vi skapar arbetsplatser måste vi därför utgå från människorna som faktiskt ska arbeta där. Undersökningar och studier visar att arbetsmiljö och hälsa är högt prioriterat bland medarbetare och för att kunna attrahera och behålla sina medarbetare måste företagen därför investera mer i själva arbetsmiljön. Och att investera i just människor och miljön de arbetar i är faktiskt den mest lönsamma investering man kan göra.

För att fastighetsbolag ska kunna producera hälsosamma byggnader måste man ta hänsyn till en mängd saker: människors aktivitetsnivå, kostvanor och upplevelse samt den fysiska delen av arbetsmiljön, t.ex. lokaler och utrymme, maskiner och redskap, ljud och akustik, ljus och belysning, luft och ventilation, temperatur och klimat, ergonomi, buller och belastning. Eden är världens första Symbiotic Building, skapat av Kungsleden för att möta dagens och framtidens behov av arbetsplatser som värnar människans behov och välbefinnande.

“Nu bygger vi arbetsplatser utifrån människors behov, för ett liv i balans, med hälsa och välbefinnande i centrum. Med Eden ser vi slutet på det kontor vi känner i dag”

En framtida arbetsplats för dig och ditt företag.

Upptäck Eden, Kungsledens första Symbiotic Building™. En plats där smarta digitala lösningar, förstklassig service och naturnära element verkar i symbios för att människans välmående alltid ska vara i centrum. De gemensamma ytorna har en egen klimatzon som byter karaktär med årstiderna och ser till att naturen alltid är nära. Fastigheten har åtta våningsplan och en fantastisk terrass med utsikt mot Öresundsbron. Eden kommer att certifieras enligt såväl LEED™ som WELL v2™.

Anmäl intresse