Kungsledens största aktieägare per den 30 september 2017 enligt Modular Finance.