Aktien

Kungsledens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet utestående aktier uppgick per den 31 december 2016 till 182 002 752 stycken.

Ägare

Antalet aktieägare per den 31 december 2016 uppgick till 23 827 stycken.

Kungsledens ägare fördelade sig per den 31 december 2016 enligt följande:

  • Utländska ägare, 32,2 procent
  • Svenska ägare, 67,8 procent