Aktien

Kungsledens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 september 2016 till 182 002 752 stycken.

Ägare

Antalet aktieägare per den 30 september 2016 uppgick till 22 670 stycken.

Kungsledens ägare fördelade sig per den 30 september 2016 enligt följande:

  • Utländska ägare, 31,5 procent
  • Svenska ägare, 68,6 procent