Kungsledens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 juni 2017 till 218 403 302 stycken.

Ägare

Antalet aktieägare per den 31 december 2016 uppgick till 23 827 stycken.

Kungsledens ägare fördelade sig per den 13 april 2017 enligt följande:

  • Utländska ägare, 36,0 procent
  • Svenska ägare, 64,0 procent