Västerås satsar på att bli ännu mer tillgängligare

Västerås har lysande framtidsutsikter och har flera stora utvecklingsprojekt på gång som kommer öka attraktionskraften i området ytterligare. Stadens strategiska läge och de goda logistiska kommer förbättras ytterligare genom projekten för Västerås resecentrum. Även områden utvecklas från att vara tomma industriområden till nya moderna bostäder och kommunen är i fullgång med att Initiativen ger mer levande stadsmiljöer i Västerås med tillskott av nya bostäder och arbetsplatser. Nya offentliga rum som parker och torg skapas också.

Västerås Resecentrum rustas inför framtiden

Västerås nya Resecentrum ska samla hela stadens infrastrukturella knutpunkt under ett tak. Det kommer bli en byggnad som förenar flera olika funktioner. Taket välkomnar besökaren till Västerås samtidigt som det ger Resecentrum en tydlig identitet. Det är ett tak som breder ut sig, som bjuder in från alla håll och skapar rumsliga sammanhang.

För att rustas inför framtiden och skapa ett Resecentrum som kan ta hand om många resenärer med olika behov finns det även med en sekundär byggnad som också har entréer på båda sidor om spåren. Båda byggnaderna har övergångar som cyklister och andra som bara vill passera Resecentrum kan använda. 

Visionsbilder

Stationsområdet Kungsängen - Från övergivna områden till levande kvarter

Området som ligger invid Västerås centralstation är idag ett stort område som är delvis bebyggt men främst är det gamla industrifastigheter, öde ytor och stora parkeringsytor. Målet med arbetet är att området ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig och levande stadsdel, väl sammanlänkad med intilliggande stadsdelar, centrum och Mälaren. Stadskärnan kommer då också få en naturlig koppling till Mälaren genom den nya stadsdelen.

Stationsområdet Kungsängen kommer bidra till att sudda ut gränserna mellan staden och vattnet, öka tillgängligheten till ett nytt resecentrum och skapa vackra passager som leder västeråsaren till Mälaren.

Läs mer om projektet här.

Västerås hamn kommer kunna ta emot fler och större fartyg

Nu genomförs ett av de största svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. EU har gett Mälaren status som inre vattenväg. Det innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från Västerås hamnar. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås muddras, kajerna förstärks och får nya spåranslutningar. Det innebär att fler och större fartyg med större mängd gods kommer kunna tas emot i Västerås hamn.

Läs mer om projektet här. 

Kungsleden bidrar till Västerås utveckling

Kungsleden genomför flera utvecklingsprojekt  i Västerås. Vår utvecklingsverksamhet är en strategisk hörnpelare där vi arbetar för att lyfta fram fastigheternas fulla potential. I Västerås sker det genom förädling av befintliga byggnader samt genom att skapa nya byggrätter och till viss del genom nyproduktion. Bland annat är vi delaktiga i det gamla industriområdets Kopparlunden utveckling. Där har ett detaljplanearbete för att konvertera ett gammalt industrihus och skapa nya byggrätter i Kopparlunden genomförts. Kungsleden är även med och utvecklar Västerås landmärke Skrapan tillsammans med Hotel Plaza. Läs mer om projektet här.

Tyréns och Kungsleden utvecklar lokaler i Mimerkvarteret tillsammans   

Ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, Tyréns har valt att flytta sitt huvudkontor till Kungledens lokaler i Västerås City.

Tyréns såg potential och fastnade för en yta i en av byggnaderna i det anrika industrilokalerna i Mimerkvarteret. Lokalen var helt rå och byggdes om totalt i samarbete med Kungsleden. Lokalen rustades upp till ett modernt och fräscht intryck men med bevarad känsla för det gamla. Industrikänslan som präglar området och lokalen är sitter kvar och det är både ljust och öppet.

Lokalen Tyréns hyr idag är 718 kvm fördelat på 2 plan med en optionsyta för expansion på 170 kvm på entresolbjälklaget. Kungsleden bygger nu stommen och förbereder installationer så att det enkelt ska gå att komplettera vid en tänkt expansion.

B:26 i Mimerkvarteret - Ett landmärke, en mötesplats, ett event, en arbetsplats

Kungsleden är med och utvecklar och moderniserar Västerås City. Byggnad 26, som är belägen i kvarteret Mimer 5, är en kreativ byggnad/plats, som möter behoven hos en generation av individer, entreprenörer och företagare med en mer flexibel uppfattning om arbetsplats och arbetstimmar. Ett kontor som bygger på idén att sammanföra olika företag och personer under ett tak, med ett gemensamt intresse av kreativitet, idégenerering, utveckling och skapande av affärer.

Det är en destination för partners och kunder att träffas, samarbeta, dela idéer och mötas i ett avslappnad, informell och produktiv miljö.  När lokalen är färdigställd är den uthyrningsbara ytan ca 5 000 kvm.

Sedan 1990 har lokalen varit vakant. Byggnaden har ett flertal gånger varit nära att byggas om till kontor / hotell och får nu äntligen en gestaltning som lyfter fastigheten, området och staden.