Klimatsmart och säker arbetsdag

Hållbarhet har flera dimensioner för en fastighetsägare som Kungsleden. Det handlar både om att aktivt bidra till samhället och om att minimera den negativa inverkan verksamheten kan ha på till exempel miljön. I Västerås jobbar vi med flera klimatsmarta lösningar. Vi tar också ansvar för närmiljö och människor genom att samverka med hyresgäster, kommun och andra lokala intressenter i Västerås. För är det något värdesätter så är det att hjälpa våra hyresgäster att leva hållbart och säkert. Här har vi samlat länkar och tips.

Återvinning och sophantering - Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi uppmuntrar våra kunder att återvinna så mycket som möjligt. Vi slår även ett slag för att ha återvinning i sin egen lokal om det går. Då blir det enklare att mäta avfallet och ordna med behovsanpassad återvinning.

Som hyresgäst hos Kungsleden får du idag tillgång till en miljöbod där du kan hitta komprimatorer. Här hittar du miljöboden i Västerås City.

Fraktioner som finns i Miljöboden är komposterbart, pappersförpackningar, plast, metall, färgat och ofärgat glas, wellpapp samt småbatterier. Kompostpåsar finns att hämta i miljöboden i varierande storlekar 8, 22 och 45 liters. Bredvid Komprimatorn på Kopparbergsvägen, som du hittar här, finns även en wellpappkomprimator till.

På fredagar tömmer vi blå tunnor för vanligt kontorspapper.

Vi kommer under året att inleda ett närmare samarbete med återvinningsföretag om hur vi kan utveckla och förbättra källsorteringen i våra fastigheter. Idag skiljer sig förutsättningarna för källsortering åt inom våra fastigheter, bland annat beroende på utrymmen, transportmöjligheter och hur tidigare fastighetsägare valt att arbeta och hur hyresavtalen är upprättade.

Vår ambition är att varje hyresgäst själv ska kunna välja i vilken omfattning man vill källsortera, samt kunna få statistik exakt på hur mycket avfall man producerat/lämnat – och därmed endast betala den faktiska kostnaden för eget avfall, i stället för som det är i dagsläget där man i många fall betalar ett fast pris utifrån den totala kostnaden för avfallshantering i respektive fastighet.

Service från kommunen

I Västerås finns flera återvinningsstationer. Här hittar ni en karta på vart ni kan hitta dem.

Sveriges bäst utbyggda cykelnät finns i Västerås

Ta cykeln till jobbet! Västerås stad har ett av Sveriges bästa cykelvägnät med cirka 38 mil gång- och cykelvägar och flera vackra utflyktsleder. Dessutom finns flera hundra tunnlar och broar som gör att du inte behöver korsa gator.

Här hittar ni information om bra cykelvägar i Västerås.

Säker vinter

Säkerhetsarbetet kring exempelvis snörasskydd, halksäkerhet och taktsäkerhet är något vi tar på största allvar. Vintertid jobbar vi aktivt med att säkerställa snörasskydd och hålla områdena kring våra fastigheter halkfria. Vi är snabba med att kontakta våra entreprenörer och ser till att våra hyresgäster kan ta sig till och från jobbet säkert.

Upptäcker du att vi har missta något? – Gör en felanmälan här!

Vad du som hyresgäst kan göra

Bara genom att hyra hos Kungsleden har du som hyresgäst tagit ett viktigt steg. All el som Kungsleden köper till fastigheterna är nämligen ursprungsmärkt vattenkraft, vilket gör att utsläppen från elanvändningen är avsevärt mindre än om du skulle välja en lokal med ”vanlig” el.

Vi vill också gärna samarbeta med dig i form av ett grönt hyresavtal där vi tillsammans ser till att samarbeta för en bättre miljö i lokalerna och en minskad miljöbelastning. Fråga oss gärna om detta så berättar vi mer.

För att minska energianvändningen i lokalen finns det flera ”enkla” åtgärder som du kan tänka på:

1. Släck lampan när du lämnar rummet eller installera närvarogivare. I många kontorslokaler styrs belysning på tidkanal och släcks automatiskt vid en viss tid på kvällen – meddela gärna oss om ni vill att den ska släckas tidigare.

2. Byt ut gamla glödlampor och lysrör mot LED-belysning. Ofta går samma armatur att använda (i vissa fall kan den behöva anpassas).

3. Stäng av datorn när du inte använder den, exempelvis på lunchen.

4. Koppla in all utrustning till en grenkontakt och slå av den när du går för dagen (tänk dock på att grenkontakter med många uttag kan leda till överbelastning av enskilda grupper i elcentralen – vid osäkerhet rådgör gärna med elektriker).

5. Tillåt temperaturen att variera med årstiden. Genom att acceptera någon/några grader varmare inomhus sommartid sparas mycket energi på att slippa kyla bort de sista värme- graderna, och vintertid kan en extra tröja i stället för att höja temperaturen göra stor skillnad.

6. Sätt snålspolande munstycke på kranar och i duschar.

7. Pensionera äldre vitvaror (7 år eller äldre) till förmån för nyare energisnåla modeller. Om man byter ut ett kylskåp från 1990-talet till ett A+++ kylskåp har man enligt livscykelanalysen tjänat in miljöpåverkan på två till tre år. Ett kylskåp med klass B kostar cirka 4000 kronor mer i drift under tio år än ett kylskåp med energiklass A++.

8. Berätta gärna för oss om ni har kortare verksamhetstider vissa perioder på året. Där det är möjligt kan vi styra tiderna för när ventilationen är igång för att inte ventilera i onödan.

9. Teckna gröna hyresavtal. Dessa innebär ett tydligare samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst gällande hållbarhetsfrågor.

10. Håll portar, dörrar och fönster till lokalen stängda.

Ventilation-, värme- och (i förekommande fall) kylsystem i fastigheten är anpassat till ert avgränsade utrymme, och med öppna fönster eller dörrar så störs balansen.

11. Åk med allmänna kommunikationsmedel eller cykla till och från jobbet.

12. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys. +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Detta ger både bra matförvaring och låg energianvändning. Frosta av om det har bildats is, och dammsug baksidan av kyl och frys med jämna mellanrum.

13. Dra ur laddare som inte används.

14. När det är möjligt – ta trapporna i stället för hissen

15. Vintertid – se till att elementen i lokalen inte är täckta av gardiner eller möbler som hindrar värmen från att spridas.

16. För batteridrivna apparater – byt till uppladdningsbara batterier.

Vill du ha vår hjälp att göra av med mindre energi? Hör gärna av dig till oss!

Kungsleden satsar på hållbara lösningar i Västerås

Kungsleden har genomfört tre stora klimatprojekt på fastigheter i Västerås. Projekten har använt nya tekniklösningar som svar på förvaltarnas och kundernas behov. Vi är extra stolta över vårt projekt

Läs mer om projekten här.

Vi bryr om oss Västerås

Klustret Västerås City vision är att Västerås ska fortsätta utvecklas. Det ska vara en stad där man vill bo och där det är inspirerande, tryggt och berikande att vistas. Det gör vi i samarbete med flera tongivande aktörer i området. En av våra samarbetspartner är Västerås Citysamverkan som samarbetar med flera olika aktörer som driver staden utveckling framåt