Kungsleden bygger om ABBs anrika huvudkontor

2017-06-01

Fastigheten Ottar 6 som är en del ABB huvudkontor ska byggas om till ett aktivitets baserat kontor. Ombyggnationen kommer att pågå hela 2017. ABB citat: ”Målet med det “nya Ottar” är att skapa ett aktivitetsbaserat kontor med en god arbetsmiljö som väl supporterar ABBs medarbetare i sitt arbete; både individuellt, i team och tillsammans med kunder och andra partners.”

2017-06-01