Västerås City

De anrika Mimerkvarter ska bli en plats som frodas dag som kväll.

Hälften av alla de 15.000 arbetstillfällena innanför cityringen i Västerås finns i vårt kluster Västerås City och Västerås Stad har planlagt ytterligare 20.000 arbetstillfällen de kommande 9 åren. Mätningar visar att det största flödet av människor är på skrapan-torget och Asea-torget. Vi vill därför utöka servicen i området för att underlätta och skapa mervärde för de arbetande i området.

Melker bio_Lounge_2_210920-ForscreenusePNG(dpi150).png

Området ska leva dygnets alla timmar och därför planerar vi för fler restauranger, barer, caféer, bageri och microbryggeri. Melkerbiografen, som är ABBs gamla samlingslokal, renoveras för att bli en mångsidig mötesarena.

Melker bio_Bar_210915-ForscreenusePNG(dpi150).png