Tingstadsvassen

Lediga lokaler för lager och logistik med närhet till både huvudled och Skandinaviens största hamn. Här har ni som företag möjlighet att etablera er i vårt senaste utvecklingsprojekt där vi planerar att uppföra en flexibel lager- och logistikbyggnad om 6500 kvm.

Fastigheten Tingstadsvassen 31:2 är strategiskt placerad i östra delen av Ringöns industriområde. I direkt anslutning till Lundbyleden och E6:an är förbindelsen med det nationella vägnätet och till hamnen synnerligen goda. Närliggande nedfarter till både Tingstadstunneln och den nybyggda Marieholmstunneln kopplar fastigheten till E20 & E45, E6 söderut och i förlängningen Landvetter flygplats (cirka 30 minuter).

I väster ger den nya Hisingsbron direkt access till Göteborgs centrala delar, stationsområdet och speditionsområdena i Gull­bergsvass. Via Götatunneln når man enkelt Stena Lines terminaler på Södra Älvstranden.

Lokalerna formas och anpassas helt efter blivande hyresgästers behov, allt från 3000 kvm till 6500 kvm. Takhöjden blir 8–12 meter.

Projekttyp: Nyproduktion
Kategori: Lager/Logistik
Yta, kvm: ca 6500kvm
Byggstart: 2022
Färdigställs/Färdigställts: 2023
Beräknad investering: ca 100 Mkr
Arkitekt i projektet: Okidoki Arkitekter
Kontaktperson: Tobias Eriksson, affärsutvecklare, tobias.eriksson@kungsleden.se, telefon: 0706-90 60 99