Verkstaden 7, Västerås

Detaljplanearbete för att konvertera ett gammalt industrihus och skapa nya byggrätter för kommersiell verksamhet i Kopparlunden.

Projekttyp: Nya byggrätter
Inriktning: Bostäder/kontor/handel
Fas: Förstudie/planarbete
Projektyta, kvm BTA: 50 000 - 70 000
Förändringar av detaljplan krävs: Ja
Kontakt: Krister Johansson, projektledare, telefon: 021-40 44 91