Karlslund 5:2, Östersund

Projektet omfattar nybyggnation av nytt häkte och frivård i Östersund, med utrymme för 14 häktesplatser.

I fastigheten sitter redan idag flera myndigheter och organisationer såsom Polisen, Åklagarkammaren, Räddningstjänsten och Tullverket. De är alla en del av Trygghetens Hus, en samlokalisering som har till uppgift att bidra med trygghet och service för medborgarna.

Projekttyp: Nybyggnation
Kategori: Samhällsfastighet
Ca yta, kvm: 3 300
Färdigställt: 2019
Beräknad investering: 160 Mkr
Kontaktperson: Sophie Löfving, Chef projekt, 08-503 052 84