Blästern 14, Stockholm

När den gamla lysrörsfabriken på Gävlegatan genomgått sin förvandling står här en attraktiv mötesplats för arbetande och boende i området. En plats med arkitektonisk särprägel och som lever de flesta av dygnets timmar.

Fastigheten rymmer kontor och hotell som integrerats på ett för Stockholm unikt sätt, vilket ger kontorshyresgästerna service och resurser utöver det vanliga.

Kungsleden har skrivit ett 20-årigt hyresavtal med Nobis för ett nytt designhotell på Gävlegatan i hjärtat av Vasastan och Hagastaden. Hotellet kommer med sina 242 rum, konferens och restaurang bli en ny destination – en oas i staden – för hotellgäster, grannar, boende och turister.

I Stockholm pågår för närvarande ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt där två storstadskommuner binds samman av en helt ny stadsdel, Hagastaden, som förenar spjutspetsen inom forskning med Vasastans stadspuls. Här vill vi som fastighetsägare skapa en mötesplats där boende, arbetande och besökare kan koppla av och beskåda Stockholms gömda pärlor.

Fastigheten Blästern 14 har ett moderniserings- och renoveringsbehov. Dess arkitektur, historia, användningsområden och läge gör dock att vi ser en stor potential och har därför valt att utveckla fastigheten utifrån den befintliga detaljplanen som ger oss möjlighet att omvandla dagens kontorslokaler till hotell. 

Fastigheten Blästern 14 ligger på gränsen mellan Vasastaden och Hagastaden längs vad som kommer att bli en naturlig förbindelse från Odenplan/St Eriksplan, via Vanadisplan ner mot Torsplan.

En oas i staden

Gävlegatan, där Blästern 14 ligger, blir ett viktigt stråk som binder samman de befintliga stadsdelarna med de nya. Här har vi en vision om en oas i staden. En plats där folk möts för att arbeta, bo eller umgås. Ett hotell bidrar till områdets attraktionskraft samtidigt som läget får ett kommersiellt värde med närheten till inte bara en ny stadsdel utan även ett av Europas främsta forskningsområden inom Life Science med bland annat Karolinska Institutet som granne.

Hotellet är ett steg i utvecklingen av närområdet där även bostäder, kontor, konferensmöjligheter och en restaurang tillför liv och rörelse i stadsmiljön. Tillsammans med våra framtida kunder i fastigheten vill vi vara med och lyfta hela området så att även denna del av staden speglar dagens Stockholm. Det är helheten som skapar värden för alla parter.

Projekttyp: Ombyggnad
Kategori: Hotell och kontor
Ca yta, kvm: 17 000
Färdigställt: Hotellet - Q1 2019, Kontorsdelen - Q1 2020
Beräknad investering: 560 Mkr
Originalarkitekt: Sigurd Lewerentz
Kontakt: Sophie Löfving, chef projekt, telefon: 08-503 052 84