Vår verksamhet

Projekt

Utvecklingsverksamheten är en strategisk hörnpelare för oss och vi jobbar ständigt med att utveckla, förbättra och modernisera våra fastigheter och kluster för att de ska nå sin fulla potential. Detta sker till största delen genom förädling av befintliga byggnader samt genom att skapa nya byggrätter och till viss del genom nyproduktion.

Att utveckla en fastighet kan inkludera allt ifrån nya serviceerbjudanden, mindre moderni­seringar eller ändringar av planlösningar till omfattande ny­ och ombyggnationer med helt nya koncept.

All vår projektutveckling utgår från ett hållbar­hetsprogram som följer projektets alla faser. Förutom klimatberäkningar ställs krav på sådant som miljöcertifiering, hälsosam inom­husmiljö, sociala åtgärder i området och miljö­anpassade byggmaterial.

 

Läs mer om våra projekt