Symbiotic concept – från arbetsplats till livsplats

Med Kungsledens Symbiotic Concept vill vi skapa stadsdelar, byggnader och arbetsplatser som inte bara utgår från hur människor vill arbeta, utan från hur de vill leva. Vägen dit är att skapa platser som fungerar i symbios med människan. Som utgår från hur livet ser ut för människor med livspussel att lösa, en vilja att leva hållbart och ett behov av att mötas. Vi tror inte på att bara utveckla stadsdelar, byggnader och arbetsplatser för jobbet, utan för livet.

Symbiotic concept är Kungsledens erbjudande och hållbarhetsprodukt för att utveckla områden, fastigheter och kontor helt i symbios med människan.

Tina Lindh, affärsutvecklare på Kungsleden, har lett utvecklingen av Symbiotic Concept:

– Fastighetsbranschen har haft för stort fokus på byggnaden och dess gestaltning. Kontorsbyggnader borde användas som verktyg för att se till att människor mår bra och kan prestera väl. Med ett bra samspel mellan byggnad och människa, jobbar man bättre vilket i sin tur gynnar affärerna, säger Tina.

TinaLindh Eden.png
Tina Lindh

Välmående i fokus

Forskning visar att företag uppnår bättre resultat med välmående medarbetare. Fastighetsägare och kontorshyresgäster som gör allt för att skapa effektiva ytor med många arbetsplatser. De borde i stället satsa på att skapa hälsa och välmående som utgår från hur livet ser ut.

– Lokalkostnaden är en bråkdel av kostnaden för ett företag. Personalen står för runt 90 procent av totalkostnaderna. Effekterna som kan uppnås om man får medarbetarna att prestera bättre blir alltså mycket större, fortsätter Tina.

Kungsledens huvudkontor - vårt första Symbiotic Office 

Kungsledens första Symbiotic Office är det nya huvudkontoret, the Rotterdam District, i Värtahamnen.

“Det är en fantastisk känsla att komma till vårt nya HK. Här har vi utvecklat hälsosamma och kreativa miljöer – utifrån vad hjärnan behöver, som på riktigt ger positiv effekt på välmående, kreativitet och produktivitet. Arbetsplatsen blir ett konkurrensmedel för att behålla och attrahera talanger “
Hanna Brandström Head of People and Culture på Kungsleden

Kungsleden_Annons_7.jpg

Vi vet att företag når bättre resultat om medarbetarna mår bra. Genom att sätta människan i centrum och skapa ett bra samspel – en symbios – mellan byggnad och människa kommer medarbetarna att prestera bättre, vilket i sin tur gynnar affärerna.

Samspel mellan byggnad och människa på tre nivåer

Symbiotic concept består av delarna Symbiotic district, Symbiotic building och Symbiotic office som symboliserar nivåerna stadsdel, byggnad och kontor.

Medan Symbiotic district består av ett ramverk för stadsdelsutveckling fokuserar Symbiotic building och Symbiotic office på utformning av och innehåll i själva byggnaden respektive kontorsytan.

Symbiotic Concept utgår från fyra hörnstenar:

  • Hälsa och välmående
  • Biophilia
  • Intelligens
  • Service

Pågende projekt

Eden

Eden i Malmö är Kungsledens första Symbiotic Building. En plats där smarta digitala lösningar, förstklassig service och naturnära element verkar i symbios för att människans välmående alltid ska vara i centrum.

Mer om Eden