Vårt hållbara kunderbjudande

Symbiotic concept

Vi har ett holistiskt hållbarhetstänkande som tar hänsyn till både människor, miljö och ekonomi. Med Symbiotic för byggnader, stadsdelar och kontor vill vi, med utgångspunkt i resurseffektivitet och cirkuläritet, skapa förutsättningar för hälsosamma och välmående människor, inkluderande miljöer och framgångsrika företag.

Vi vet att företag når bättre resultat om medarbetarna mår bra. Genom att sätta människan i centrum och skapa ett bra samspel – en symbios – mellan byggnad och människa kommer medarbetarna att prestera bättre, vilket i sin tur gynnar affärerna.

Samspel mellan byggnad och människa på tre nivåer

Symbiotic concept består av delarna Symbiotic district, Symbiotic building och Symbiotic office som symboliserar nivåerna stadsdel, byggnad och kontor.

Medan Symbiotic district består av ett ramverk för stadsdelsutveckling fokuserar Symbiotic building och Symbiotic office på utformning av och innehåll i själva byggnaden respektive kontorsytan.

Symbiotic Districts ramverk utgår från tio kriterier och används som ett verktyg i markanvisningsansökningar för att skapa projektidén.

Symbiotic Districts ramverk:

 1. Biophilia – inom- och utomhus natur.
 2. Community och gemenskap - delade tjänster och publika bottenvåningar.
 3. Hållbarhet och cirkuläritet – återvinning, återbruk, miljöcertifieringar och lokalproducerat.
 4. Mänsklig skala – design för mänsklig ögonnivå.
 5. Mobilitet – mångfald inom design och blandad användning av byggnader, tillgänglighet.
 6. Klimatsäkring – resiliens samt förebyggande av sociala- och klimatmässiga utmaningar.
 7. Smarta byggnader – teknik för effektivt nyttjande.
 8. Hälsa och välmående – hälsosam kost, motion och återhämtning.
 9. Social avkastning och inre motivering – ansvarstagande av sitt område, ägandeskap och spiritualitet.
 10. Åldrande, migration och jämlikhet – inkludering och acceptans av olikheter.

Symbiotic Building och Symbiotic Office bygger på fyra hörnstenar och används för att utveckla konceptidéer, premiumkontor och klassificera befintliga fastigheter.

Symbiotic Building och Symbiotic Office består av fyra hörnstenar:

 • Hälsa och välmående
  Vilket exempelvis kan innebära:
  • WELL V2
  • Cykelverkstad
  • Föreläsningar och träningspass
  • Utomhusarbete
  • Cykelutlåning
  • Näringsriktig kost
 • Biophilia
  Vilket exempelvis kan innebära:
  • Odlingar
  • Naturmaterial
  • Naturlig klimatzon
  • Återbruk
  • Växtväggar
 • Intelligens
  Vilket exempelvis kan innebära:
  • Wifi hela huset inkl garage
  • Förberett passage för HGA
  • Egen digital platform
  • Onboarding
  • Sensorer, kameror och högtalare
 • Service
  Vilket exempelvis kan innebära:
  • Paketleveranser
  • Gemensam reception
  • After work, frukostar, event
  • Catering
  • Företagsboende
  • Konferensrum
  • Café och bistro

 

Pågende projekt

Eden

Eden i Malmö är Kungsledens första Symbiotic Building. En plats där smarta digitala lösningar, förstklassig service och naturnära element verkar i symbios för att människans välmående alltid ska vara i centrum.

Mer om Eden