Vårt hållbara kunderbjudande

Klimatsmart lokal - vägen mot en klimatpositiv framtid

Klimatsmart lokal är en viktig del i vårt arbete för att nå våra klimatmål om att vara klimatpositiva till 2035. Klimatsmart lokal erbjuder kontorslokaler som har minsta möjliga påverkan på klimat och miljö över hela livslängden - från byggstart, till ombyggnation och drift.

En stor del av vår klimatpåverkan kommer från lokalanpassningar och för att integrera ett klimattänk i våra lokaler behöver vi tänka cirkulärt och återbruk över lokalens hela livslängd och använda material med låg klimatpåverkan. Läs mer om principerna för klimatsmart lokal nedan.

En klimatsmart lokal har:

Låg miljöpåverkan

 • Material utan farliga och hormonstörande ämnen
 • Hög andel återvunnen material
 • Materialval utifrån hela livslängden
 • Miljövänlig och lågt underhållsbehov, möjlighet till uppgradering och återtag
 • Hög resurseffektivitet under hela livslängden

Låg klimatpåverkan

 • Återbruk i första hand
 • Förnybar materialval
 • Rena material i produktsammansättningen
 • Lokalproducerade produkter (förnybar energi vid tillverkning, korta transporter, tillgång till reservdelar)
 • Cirkulära affärsmodeller

Hög flexibilitet

 • Anpassad till verksamhetsbehov
 • Hög flexibilitet och anpassningsbarhet av lokalens användning
 • Hög fysisk reversibilitet till nya behov (i planlösningen)

 

Kontakta oss gärna vid frågor