Vision och värdegrund

Attraktiva och hållbara platser där människor inspireras

Vår värdegrund

Vi agerar och kommunicerar utifrån en gemensam värdegrund och företagskultur. Den beskriver hur vi som företag och individer vill bli bemötta och hur vi bemöter andra i vårt dagliga arbete. En ledstjärna mot att bli ett av Sveriges största fastighetsbolag med fokus på värdeskapande förvaltning och fastighetsutveckling.

Vår värdegrund bygger på:

Professionalism

Vi är en organisation som är professionella i allt vi gör och hur vi agerar. Vi är ambitiösa och anstränger oss lite extra för att ständigt förbättra och leverera hög kvalitet i varje detalj. Vi är affärsmässiga och ser alltid till kundens bästa samtidigt som vi har en förmåga att avväga kundens intresse mot våra egna.

Omtanke

Vi visar respekt och omtanke om varandra, våra kunder och vår omvärld. Genom att ha ett öppet och inkluderande förhållningssätt hjälps vi åt för att utveckla Kungsledens och våra kunders verksamhet samt förbättra samhället vi verkar i.

Glädje

Arbetsglädje är viktigt för oss. Genom att vara professionella, visa omtanke, vara engagerade och lösningsorienterade samt visa uppskattning för varandra skapar vi arbetsglädje.