Om Kungsleden

Våra kluster

Som en långsiktig fastighetsägare är det viktigt att förstå våra kunder och deras behov. Genom en nära dialog och tack vare ett samlat fastighetsbestånd kan vi möta både kundernas önskemål och förändrade behov innan kunderna vet om det själva. Det är i alla fall vår ambition.

Att veta vad kunderna har för behov samt ha en god insikt i lokalsamhället är en avgörande faktor för att bedriva en framgångsrik och hållbar förvaltning av fastighetsportföljen. Därför arbetar vi hela tiden med att bygga relationer både i och utanför våra fastigheter. Dessutom investerar vi mer tid än tidigare på att förbättra dialogen med våra kunder och utvecklar vårt team av duktiga uthyrare som har en god förankring i området där de verkar.

Vi vill förstås ha en långsiktig relation till våra kunder, men ibland sker förändringar i deras verksamheter som gör att behovet för nya lokaler uppstår. Många fastighetsägare har då svårt att hitta en ny lösning.

Genom att samla fastigheter i utvalda lägen – vad vi kallar kluster – kan vi skapa ett för hyresgästen attraktivt erbjudande. Våra kluster ligger nära knutpunkter och trafikleder vilket ger en hög tillgänglighet samtidigt som vi kan skapa ett brett serviceutbud tack vare en stark lokal närvaro och effektivare fastighetsförvaltning. I slutänden innebär detta att våra hyresgäster och presumtiva kunder kan sitta i rätt läge och till rätt pris.

Kungsledens klusterstrategi – viktiga attribut

 • Ska vara ett bra läge med hög tillgänglighet
 • Ska ligga nära trafikleder och knutpunkter
 • Ska vara en marknad med hög tillväxt och drivkraft
 • Ska ha en blandning mellan kontor, handel och bostäder
 • Ska ha en utvecklingspotential i både stadsbild och profil

Kungsledens klusterstrategi – unika möjligheter

 • Ger ett bättre kunderbjudande
 • Ger oss förvaltningssynergier tack vare större volym
 • Ger oss ökad kunskap om området
 • Ger oss kraft att tillföra önskad service
 • Ger oss möjlighet att påverka
 • För oss närmare hyresgästerna genom lokala kontor

Idag har vi tolv kluster i utvalda tillväxtregioner.

Stockholm

 • Danderyd Kontor (kontor, 100 000 kvm)
 • Kista City (kontor, 147 000 kvm)
 • Västberga Industriområde (kontor/industri/lager, 38 000 kvm)
 • Stockholm City Väst - Västra Kungsholmen (kontor, 49 000 kvm)
 • Stockholm City Öst - Gärdet/Värtahamnen (kontor/hotell, 85 000 kvm)

Kungsledens kluster i Stockholm

Göteborg

 • Högsboklustret (kontor/industri/lager, 109 000 kvm)
 • Göteborg Södra Centrum (kontor/parkeringsgarage, 50 000 kvm)

Malmö

 • Fosie (kontor/industri/lager, 52 000 kvm)
 • Hyllie/Svågertorp (kontor/mässa/konferens, 50 000 kvm) ¹

Kungsledens kluster i Malmö
¹ Inkluderar 10 000 kvm parkeringshus 

Västerås

 • Västerås City (kontor, 153 000 kvm)
 • Finnslätten industriområde (kontor/industri/lager, 237 000 kvm

Kungsledens kluster i Västerås

Östersund

 • Östersundkluster (kontor/industri/lager, 79 ooo kvm)

Kungsledens kluster i Östersund