Per den 30 juni 2018 ägde vi 224 fastigheter belägna i våra utvalda tillväxtregioner i Sverige. Det totala bokförda värdet uppgick till 33 692 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan till ca 2 115 tkvm.