Per den 30 september 2017 ägde vi 222 fastigheter belägna i våra utvalda tillväxtregioner i Sverige. Det totala bokförda värdet uppgick till 29 876 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan till ca 2,2 miljoner kvadratmeter.