Om Kungsleden

Projektfastigheter

Vår utvecklingsverksamhet är en strategisk hörnpelare där vi arbetar för att lyfta fram fastigheternas fulla potential. Detta sker till största delen genom förädling av befintliga byggnader samt genom att skapa nya byggrätter och till viss del genom nyproduktion.

Utvecklingsarbetet sker i fyra olika steg – Identifiering, Förstudie, Projektutveckling och Genomförande – för att trygga en effektiv och värdeskapande process.

PROJEKTFASTIGHETER