Vår utvecklingsverksamhet är en strategisk hörnpelare där vi arbetar för att lyfta fram fastigheternas fulla potential. Detta sker till största delen genom förädling av befintliga byggnader samt genom att skapa nya byggrätter och till viss del genom nyproduktion.

Utvecklingsarbetet sker i fyra olika steg – Identifiering, Förstudie, Projektutveckling och Genomförande – för att trygga en effektiv och värdeskapande process.

PROJEKTFASTIGHETER

 • Gallerian Eskilstuna

  Gallerian Eskilstuna

  Gallerian kommer att erbjuda en blandning av det nödvändiga och det glädjefyllda, det nyttiga och det lyxiga, en plats dit du behöver gå, men där du väljer att stanna. Vi kallar det "En skönare vardag". Konceptet bygger på att vi vill underlätta vardagens logistik och behov genom att samla dagligvaruhandel, matupplevelser och hälsa under ett och samma tak. 

  För mer information, klicka här.

  Projekttyp: Ombyggnad och förädling
  Inriktning: Galleria, Vardagsnära handel
  Fas: Genomförande
  Ca yta, kvm: 8 700 
  Byggstart: 2017
  Inflyttning: Löpande
  Arkitekt i projektet: Roof Arkitekter
  Kontaktperson: Sophie Löfving, 08-503 052 84

 • Enen 10, Södertälje

  Enen 10, Södertälje

  Det tidigare kommunhuset i Södertälje omvandlas till moderna kontor. Fasad och entré är färdigställda och invändig ombyggnad går enligt plan. ÅF flyttade in den 1 oktober 2016 och avtal har även tecknats med träningskedjan Actic och Tidemans Café.

  Projekttyp: Ombyggnad och förädling
  Inriktning: Kontor 
  Fas: Genomförande
  Ca yta, kvm: 6 000
  Beräknas färdigt, år: Q2 2018
  Uppskattad investering, Mkr: 125

 • Blästern 14, Stockholm

  Blästern 14, Stockholm

  När den gamla lysrörsfabriken på Gävlegatan genomgått sin förvandling står här en attraktiv mötesplats för arbetande och boende i området. En plats med arkitektonisk särprägel och som lever de flesta av dygnets timmar. Fastigheten rymmer kontor och hotell som integrerats på ett för Stockholm unikt sätt, vilket ger kontorshyresgästerna service och resurser utöver det vanliga.

  För mer information, klicka här.

  Projekttyp: Ombyggnad
  Inriktning: Hotell och kontor
  Fas: Genomförande
  Ca yta, kvm: 16 700
  Byggstart: 2017
  Inflyttning: 2019
  Originalarkitekt: Sigurd Lewerentz
  Arkitekt i projektet: Apell
  Kontaktperson: Cristoffer Högberg, 08-503 052 25

 • Holar 1, Kista

  Holar 1, Kista

  Holar 1 i Kista omvandlas till lägenhetshotell och Kista Hotel Apartments hyr fastigheten. En majoritet av befintliga hyresgäster flyttas till andra fastigheter i Kista och vakansgraden i Kistaklustret sjunker därmed med mer än 4 procent.

  Projekttyp: Konvertering
  Inriktning: Hotell
  Fas: Genomförande
  Ca yta, kvm: 6 000
  Beräknas färdigt, år: Q3 2018
  Uppskattad investering, Mkr: 128

 • Veddesta 2:65 m.fl., Järfälla

  Veddesta 2:65 m.fl., Järfälla

  Tillskapa nya byggrätter och eventuell konvertering av delvis vakant kontors­-och lagerfastighet.

  Projekttyp: Utveckling av bostäder
  Fas: Förstudie
  Projektyta, kvm: 55 000
  Byggstart: 2019
  Arkitekt i projektet:
  Belatchew
  Kontaktperson: Stina Arnesson, 08-503 052 75

 • Verkstaden 7, Västerås

  Verkstaden 7, Västerås

  Detaljplanearbete för att konvertera ett gammalt industrihus och skapa nya byggrätter för kommersiell verksamhet i Kopparlunden.

  Projekttyp: Nya byggrätter
  Inriktning: Bostäder/kontor/handel
  Fas: Förstudie/planarbete
  Projektyta, kvm BTA: 50 000 - 70 000
  Förändringar av detaljplan krävs: Ja

 • Affärshuset Tegnér, Växjö

  Växjö citys självklara shoppingställe, Affärshuset Tegner, ligger i centrala Växjö och innehåller förutom butiker även kontor, bostäder och ett parkeringshus. Ombyggnationen av Affärshuset Tegnér startade Augusti 2016, och huset har genomgått en totalrenovering. Renoveringen har inneburit en helt ny planlösning med nya ytskikt på golv, tak och invändiga fasadmaterial.

  Projekttyp: Galleria
  Fas: Färdigställd
  Ca yta, kvm: 10 000
  Byggstart: 2016
  Arkitekt: ElinderSten Arkitekter
  Kontaktperson: Cristoffer Högberg, 08-503 052 25

 • Stettin 6, Gärdet

  Stettin 6, Gärdet

  På Gärdet utvecklar Kungsleden nu ett kontor utöver det vanliga. Läget, mitt emellan Värtan och Gärdet, ger kontakt med både grönska och vatten och ändå sitter man i stan, i ett område präglat av kreativa produktionsbolag och internationell handel. Fastigheten kretsar kring två ljusgårdar, där vi tar in grönskan och utvecklar den ena till en lekfull plats för inspiration och återhämtning, och den andra till en arbetsyta med bokstavligen rejält högt i tak.

  Projekttyp: Kontor
  Fas:
  Utveckling
  Ca yta:
  9 000 kvm kontor, 1 000 kvm butik/restaurang
  Byggstart:
  2018
  Projektarkitekt: Equator
  Kontaktperson: Cristoffer Högberg, 08-503 052 25