Om Kungsleden

Organisation

Vi är drygt 120 kollegor på Kungsleden. Ungefär hälften har sin arbetsplats på huvudkontoret i Stockholm och hälften arbetar från något av våra lokalkontor.

Vår organisation

Våra tre regionchefer ansvarar för den dagliga förvaltnings- och uthyrningsverksamheten. Vi har också avdelningar som är specialiserade på fastighetsutveckling och transaktioner – samt självklart stabsfunktioner som HR, hållbarhet, ekonomi och kommunikation. 2019 började vi rekrytera för att etablera en egen driftorganisation. 

För oss på Kungsleden kommer kunden alltid i första rummet. Vi vill förstå behoven hos de människor som har sina arbetsplatser i våra lokaler. Därför har vi ett decentraliserat sätt att jobba där så många beslut som möjligt fattas nära kunden, av de medarbetare som känner sina hyresgäster, fastigheter och geografiska områden bäst.

Totalt är vi 52 procent kvinnor och 48 procent män. I ledningsgruppen är kvinnorna något fler än männen och i förvaltningen är männen något fler än kvinnorna. 2018 hade 9 procent av Kungsledens medarbetare utländsk bakgrund.

Kungsledens målbild är att bolaget ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen med en effektiv organisation och motiverade medarbetare som skapar goda resultat.

Här kan du se vilka som jobbar på Kungsleden.

Professionalism, omtanke och glädje

Vår kultur och värdegrund bygger på professionalism, omtanke och glädje. Dessa tre ord beskriver hur vi är mot andra och hur vi själva vill bli bemötta.

Professionalism

Vi är en organisation som är professionella i allt vi gör och hur vi agerar. Vi är ambitiösa och anstränger oss lite extra för att ständigt förbättra och leverera hög kvalitet i varje detalj. Vi är affärsmässiga och ser alltid till kundens bästa samtidigt som vi har en förmåga att avväga kundens intresse mot våra egna.

Omtanke

Vi visar respekt och omtanke om varandra, våra kunder och vår omvärld. Genom att ha ett öppet och inkluderande förhållningssätt hjälps vi åt för att utveckla Kungsledens och våra kunders verksamhet samt förbättra samhället vi verkar i.

Glädje

Arbetsglädje är viktigt för oss. Genom att vara professionella, visa omtanke, vara engagerade och lösningsorienterade samt visa uppskattning för varandra skapar vi arbetsglädje.

Organisationen i siffror per 31/12 2019

Antal medarbetare

120

Könsfördelning totalt

53% kvinnor

Könsfördelning ledningsgrupp

66% kvinnor

Könsfördelning styrelse

50% kvinnor

Sjukfrånvaro

 2,9%

 

Åldersfördelning tjänstemän

Män

Kvinnor

 <30 år  9 7
30-50 år 32 36
>50 13 14