Organisation

Vi är över 130 kollegor på Kungsleden. Ungefär hälften har sin arbetsplats på huvudkontoret i Stockholm och hälften arbetar från något av våra lokalkontor.

Våra regionchefer ansvarar för den dagliga förvaltnings- och uthyrningsverksamheten. Vi har också avdelningar som är specialiserade på fastighetsutveckling, drift och transaktioner – samt självklart stabsfunktioner som HR, hållbarhet, ekonomi och kommunikation.

För oss på Kungsleden kommer kunden alltid i första rummet. Vi vill förstå behoven hos de människor som har sina arbetsplatser i våra lokaler. Därför har vi ett decentraliserat sätt att jobba där så många beslut som möjligt fattas nära kunden, av de medarbetare som känner sina hyresgäster, fastigheter och geografiska områden bäst.

Vi har en jämn könsfödelning inom bolaget, både bland våra ledande befattningshavare och bland våra medarbetare totalt.

Kungsledens målbild är att bolaget ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen med en effektiv organisation och motiverade medarbetare som skapar goda resultat.

Kontakta oss gärna vid frågor

Hanna Brandström

Head of People and Culture

Tel: 08-503 052 17
Mejla mig