Kungsleden har sedan vi bytte strategisk inriktning arbetat med att få en organisation på plats som svarar upp mot att vara en långsiktig fastighetsägare som bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter.

Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Stockholm samt våra regionkontor i Göteborg, Malmö och Västerås. Därutöver har Kungsleden lokalkontor/showrooms i Jönköping, Kista, Danderyd,  Norrköping, Högsbo och Östersund. Tre regionchefer ansvarar för den dagliga förvaltnings- och uthyrningsverksamheten med stöd från ett antal staber på huvudkontoret och rapporterar direkt till vd.

Som en långsiktig fastighetsägare är dialogen med våra kunder viktig för att vi ska förstå våra kunders behov och därmed kunna anpassa vårt erbjudande. För att uppnå detta har vi en decentraliserad organisation där medarbetare ute i verksamheten uppmuntras att fatta beslut eftersom de har bäst kunskap om den lokala marknaden och är närmst kunderna.

Vår värdegrund

Vi agerar och kommunicerar utifrån en gemensam värdegrund och företagskultur. Den beskriver hur vi som företag och individer vill bli bemötta och hur vi bemöter andra i vårt dagliga arbete. En ledstjärna mot att bli ett av Sveriges största fastighetsbolag med fokus på värdeskapande förvaltning och fastighetsutveckling.

Professionalism

Vi är en organisation som är professionella i allt vi gör och hur vi agerar. Vi är ambitiösa och anstränger oss lite extra för att ständigt förbättra och leverera hög kvalitet i varje detalj. Vi är affärsmässiga och ser alltid till kundens bästa samtidigt som vi har en förmåga att avväga kundens intresse mot våra egna.

Omtanke

Vi visar respekt och omtanke om varandra, våra kunder och vår omvärld. Genom att ha ett öppet och inkluderande förhållningssätt hjälps vi åt för att utveckla Kungsledens och våra kunders verksamhet samt förbättra samhället vi verkar i.

Glädje

Arbetsglädje är viktigt för oss. Genom att vara professionella, visa omtanke, vara engagerade och lösningsorienterade samt visa uppskattning för varandra skapar vi arbetsglädje.

Organisationen i siffror per 31/12 2018

Antal medarbetare

109

Könsfördelning totalt

52% kvinnor

Könsfördelning ledningsgrupp

66% kvinnor

Könsfördelning styrelse

57% kvinnor

Sjukfrånvaro

 2,12%

 

Åldersfördelning tjänstemän

Män

Kvinnor

 <30 år  5 6
30-50 år 28 39
>50 16 6