Kungsleden är sprunget ur 90-talets bankkris och de statliga bolagen Retriva AB och Securum AB. När fastighetsbubblan sprack blev bankerna sittande med svällande fastighetsportföljer som de ville bli av med.

Det var då Kungsleden föddes. Som en temporär krislösning för att förvalta Gota Bank ABs pantvårdsfastigheter. Gota Bank bildade dotterkoncernen Retriva, där Kungsleden ingick som koncernens fastighetsbolag.

1997 köpte några institutionella placerare bolaget och skapade långsiktigt trygga ägarförhållanden inför framtiden. Säljare var dåvarande huvudägaren, det statliga förvaltningsbolaget Agilia Holding AB. Kungsleden noterades på börsen 1999 och ägde vid noteringen fastigheter för fem miljarder kronor.

2013 arbetades en ny strategi fram vilket blev startskottet för ett nytt Kungsleden. Idag är Kungsleden en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter med fokus på att aktivt förvalta, förädla och utveckla portföljen. Sedan 2013 har fastighetsportföljen vuxit till att per den sista september 2016 värderas till cirka 28,6 miljarder kronor. Samtidigt har den geografiska spridningen minskat från 141 till 59 kommuner. Expansionen fortsätter enligt vår lagda plan tack vare engagerade, kundfokuserade och professionella medarbetare.

Milstolpar

90-talet

Kungsleden grundas som Retriva-koncernens fastighetsbolag för att förvalta Gota Banks pantvårdsfastigheter.

1997

Kungsleden köps av ett antal institutionella placerare.

1999

Kungsleden börsnoteras med en fastighetsportfölj på fem miljarder kronor.

2012

Hemsö, som samlar Kungsledens samhällsfastigheter, säljs.

2013

Ett nytt Kungsleden växer fram med fokus på långsiktigt ägande, aktiv förvaltning, förädling och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda tillväxtområden. Biljana Pehrsson tillträder som vd.

2014

Den förvärvade fastighetsportföljen om drygt 5 miljarder kronor från General Electric tillträds.

Branschens största nyemission om 1,6 mdkr övertecknas och skapar möjligheter för Kungsleden att genomföra sin strategi.

Nordic Modular group säljs till Inter IKEA Investments – Kungsleden behåller 35% av bolaget.

2015

2015 uppnådde Kungsledens i förtid de långsiktiga målen som var satta för 2017 och en ny affärsplan mot 2020 arbetades fram under hösten. Vid årsskiftet ägde Kungsleden en fastighetsportfölj på drygt 27 miljarder kronor. 

2015 flyttade även Kungsleden till sitt nya huvudkontor på Västra Kungsholmen.