Kungsleden i korthet

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Ungefär 90 procent av våra fastigheter finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, och de flesta är samlade i så kallade kluster, det vill säga eftertraktade platser med bra kommunikationer där vi äger många fastigheter och där vi är med och driver hela områdets utveckling. Sedan den 15 november 2021 är Kungsleden ett dotterbolag till Castellum.

 

Vårt långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare.

Vår affärsidé

Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxt­ regioner i Sverige och leverera en attraktiv totalavkastning.

Klusterstrategi

Vi ska äga flera fastigheter inom ett utvalt läge – ett kluster. Det ger oss möjlighet att anpassa och vässa vårt erbjudande utifrån hyresgästernas behov samt aktivt påverka hela områdets utveckling.

Våra kunder

Bland våra kunder finns ett brett spektrum av verksamheter och branscher representerade, allt ifrån enskilda firmor till stora internationella koncerner och offentliga förvaltningar. Oavsett deras storlek eller verksamhet strävar vi alltid efter att skapa en attraktiv och hållbar helhet som stärker kunden. Det återspeglas i våra goda resultat i Nöjd­-Kund­-Index.

Kundlöfte

  • Vi sätter dig i centrum. Alltid. I allting.
  • Vi får dig att känna dig välkommen.
  • Vi bidrar till din affär.
  • Vi samarbetar med dig och agerar snabbt för att underlätta din arbetsdag.

Vårt kunderbjudande

En upplevelse utöver det vanliga. Vi erbjuder en helhet, rätt lokal för ditt företag och dina med­ arbetare, i rätt läge, med de rätta tjänsterna i närheten.

Våra medarbetare

Kungsledens målbild är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen med en effektiv organisation och motiverade medarbetare som skapar goda resultat.