Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Som en långsiktig fastighetsägare arbetar vi för att bygga och utveckla relationer till våra kunder samtidigt som vi strävar efter att vara en tongivande aktör i samhället där vi finns. Med ambitionen att figurera som en del av våra kunders utvecklingsresa kan vi kontinuerligt erbjuda lokallösningar utifrån kundens rådande behov. På så sätt skapar vi en långsiktig och hållbar verksamhet.

Kungsledens affärsplan 2016-2020

Kunderbjudande

Att tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen till rätt pris, att alltid leverera det lilla extra.

Medarbetare

En effektiv organisation med motiverade medarbetare skapar goda resultat och är en grundförutsättning för att vi ska bli det mest framgångsrika fastighetsbolaget.

Aktieägare

Vår aktie ska vara en attraktiv placering med god långsiktig totalavkastning till våra aktieägare

Hållbart Kungsleden

Fokus på miljö, socialt ansvar, affärsetik, mångfald och hälsa & säkerhet - ska bli en naturlig del av Kungsledens verksamhet. Läs mer om Kungsledens hållbarhetsarbete

Vår bärande idé

Vi ska äga flera fastigheter inom ett utvalt läge – ett kluster – vilket ger oss möjlighet att anpassa och vässa vårt erbjudande uti­från hyresgästernas behov samt aktivt påverka hela områdets utveckling.

Kungsleden i siffror per 31/12-2018

 • Antal fastigheter: 222
 • Prioriterade marknader: Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås
 • Kategori: Kontor, industri/lager och handel
 • Bestånd i kluster: Danderyd Kontor, Kista City, Stockholm City Väst, Stockholm City Öst, Västberga Industriområde, Högsbo, Göteborg Södra Centrum, Hyllie, Fosie, Västerås City, Finnslätten Industriområde, Östersund Stad
 • Fastighetsvärde: 34 697 Mkr
 • Total uthyrningsbar yta: 2 055 tkvm
 • Hyresvärde intjäningskapacitet, förvaltningsfastigheter: 2 494 Mkr
 • Medelantal anställda: 109
 • Grundades: 1994
 • Börsintroduktion 1999
 • Aktie: KLED, noterad på Nasdaq Stockholm Large cap