Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Som långsiktig fastighetsägare arbetar vi för att bygga och utveckla relationer till våra kunder samtidigt som vi strävar efter att vara en tongivande aktör i de områden där vi äger fastigheter.

Kunderbjudande

Kungsleden ska tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris och alltid leverera det lilla extra.

Medarbetare

Kungsledens målbild är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen med en effektiv organisation och motiverade medarbetare som skapar goda resultat.

Aktieägare

Vår aktie ska vara en attraktiv placering med god långsiktig totalavkastning till våra aktieägare.

Hållbart Kungsleden

Hållbarhetsaspekter är en självklar och integrerad del av verksamheten och vi samarbetar aktivt i dessa frågor med bland andra kunder och leverantörer. Insatserna är indelade i de fem områdena: miljö, mångfald, socialt ansvar, affärsetik samt hälsa och säkerhet. Läs mer om Kungsledens hållbarhetsarbete

Vår bärande idé

Vi ska äga flera fastigheter inom ett utvalt läge – ett kluster. Det ger oss möjlighet att anpassa och vässa vårt erbjudande utifrån hyresgästernas behov samt aktivt påverka hela områdets utveckling.

Kungsleden i siffror per 30 Juni 2019

  • Antal fastigheter: 208
  • Prioriterade marknader: Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås
  • Kategori: Kontor, industri/lager och handel
  • Bestånd i kluster: Danderyd Kontor, Kista City, Stockholm City Väst, Stockholm City Öst, Västberga Industriområde, Högsbo, Göteborg Södra Centrum, Hyllie, Fosie, Västerås City, Finnslätten Industriområde, Östersund Stad
  • Fastighetsvärde: 36 131 Mkr
  • Total uthyrningsbar yta: 1 985 tkvm
  • Medelantal anställda: 110
  • Grundades: 1994
  • Börsintroduktion 1999
  • Aktie: KLED, noterad på Nasdaq Stockholm Large cap