Vill du arbeta i ett dynamiskt och kreativt bolag som har ambitionen att bli Sveriges största och mest framgångsrika fastighetsbolag?

Sedan 2013 är Kungsleden ett helt nytt bolag. Vi har gått från att ha varit ett transaktionsdrivet/opportunistiskt bolag till en långsiktig fastighetsägare med en vision om att skapa attraktiva platser (via kluster) som berikar människors arbetsdag. Vårt största fokus är att ha en nära dialog med våra kunder, ”att leverera det lilla extra” samt inom utveckling/förädling. Att se potentialen i våra fastigheter och byggrätter för att därigenom skapa värde åt oss och våra aktieägare.

Kungsleden som arbetsplats

Idag är vi ett modernt, framgångsrikt och växande bolag med ett företagsklimat som genomsyras av en transparent och öppen kultur där det alltid är snabbt till beslut. Stämningen är lättsam, positiv och alltid nära till skratt. Glädje är ett våra värdeord, förutom professionalism och omtanke. Inom bolaget arbetar nära 110 personer.

Vi har under det senaste året flyttat vårt huvudkontor och regionskontor till egna fastigheter. De är moderna och ligger i framkant och fungerar även som showroom dit vi kan bjuda in presumtiva kunder och befintliga hyresgäster för inspiration.

Börsens mest jämställda bolag

För oss är jämställdhet i samhället en självklarhet. Det gäller även oss som bolag. Vi är jämställda på alla nivåer i bolaget och mångfalden bidrar på ett positivt sätt till Kungsledens utveckling. Andelen kvinnor var vid årsskiftet 2015/2016 53 procent (54). I ledningsgruppen är könsfördelningen 50/50.
Som ett resultat av vår syn på jämställdhet och vårt arbete med dessa frågor utsågs vi 2016 till börsens mest jämställda bolag av AllBright-stiftelsen.

Välkommen till Kungsleden - ett bolag i framkant!