Som långsiktig fastighetsägare är det en framgångsfaktor att hållbarhet genomsyrar hela företaget och utgör en självklar del av vår affärsverksamhet.

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete säkerställer Kungsledens långsiktiga konkurrenskraft. Vi följer internationellt erkända normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö i enlighet med FN Global Compacts tio principer.

Läs vår Hållbarhetspolicy och strategi, 2016-09-06.