Tillsammans med Fryshuset och Kungsledens underentreprenörer driver vi ett projekt där ungdomar från Fryshuset erbjuds sommarjobb inom vår förvaltningsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Projektet syftar till att ge ungdomar en möjlighet att få arbetslivserfarenhet, ta ansvar och tjäna lite pengar.

Utöver personlig handledning får ungdomarna genomgå ett gemensamt introduktionsprogram som bland annat innehåller utbildning om vår verksamhet, värdegrund och våra rutiner och processer. Under 2016 erbjöd Kungsleden totalt 21 ungdomar sommarjobb.

Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat städning, gräsklippning, trädgårdsarbete, ventilationsinspektioner och andra servicearbeten.

Projektet är populärt bland såväl ungdomarna som våra entreprenörer, Fryshuset och oss.