Miljö

Miljömärkning av byggnader

Fastighetsbranschen som helhet arbetar för att minska det avtryck som fastigheterna lämnar på miljön. Ett led i detta arbete är en rad olika miljöcertifieringar av byggnader som tillämpas både internationellt och nationellt i Sverige.

Antal miljöklassificerade fastigheter

Kungsleden har byggnader som är märkta med LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding. De olika systemen fyller olika funktion och har olika kravnivåer och fokusområden.

GreenBuilding

GreenBuilding är en EU-märkning som syftar till att minska energianvändningen från fastighetssektorn. För att få ett GreenBuilding-certifikat finns det tre olika vägar att gå:

  • Minska energianvändningen med minst 25 procent i en befintlig byggnad
  • Sänka energianvändningen till 25 procent mindre än BBR-kraven (Boverkets byggregler) för byggnaden
  • Bygga nytt med en energianvändning som understiger BBR-kraven med minst 25 procent

Varför GreenBuilding

Investeringar som minskar energianvändningen i fastigheter minskar också driftkostnaderna, samtidigt som miljöbelastningen från fastigheten minskar. Energieffektiviseringar är alltså en bra investering för såväl Kungsleden som för hyresgästen och miljön.

Fler och fler hyresgäster efterfrågar en fastighetsägare med en tydlig miljöprofil som kan stärka hyresgästen i miljöarbetet och gemensamt arbeta med energi- och miljöfrågor.

Det finns idag ett flertal certifierings- och märkningssystem för byggnader. GreenBuilding-märkningen passar Kungsleden bra eftersom den är anpassad för befintliga fastigheter av alla kategorier och har ett internationellt erkännande via EU.

LEED

LEED är ett amerikanskt system som omfattar en rad olika aspekter, såsom energi, materialval, inomhusklimat, men även vattenanvändning och förvaltning. LEED är därmed ett mycket mer omfattande certifieringssystem än GreenBuilding.

I beståndet finns i nuläget LEED-klassade byggnader både för nyproduktion och existerande byggnader samt för interiör design.

I alla stora projekt utvärderar vi möjligheten till miljöklassning i
samband med ombyggnation/nybyggnation.

Miljöbyggnad

Det finns ett svenskt system för certifiering av fastigheter som heter Miljöbyggnad. Kungsleden har för närvarande en fastighet som är certifierad enligt detta system i silverklass. Miljöbyggnad omfattar energi, byggnadsmaterial och innemiljö.

Grönt hyresavtal

Om du som hyresgäst hos Kungsleden är intresserad av att minska energianvändningen i lokalen, fråga gärna din förvaltare om Kungsledens gröna hyresavtal som är ett samarbete mellan Kungsleden och hyresgästen för minskad energianvändning. Läs mer om gröna hyresavtal.