Vi ska aktivt minska vår användning av ändliga resurser och minska vår negativa miljöpåverkan för att kommande genera­tioner ska ha samma möjligheter som dagens generationer.

Kungsleden har satt upp ett långsiktigt mål om att minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Därtill har en vision för 2020 arbetats fram i syfte att fullt ut integrera miljöfrågorna i hela verksamheten.

energiinventeringar

Ett omfattande arbete har genomförts under 2016 med effektiviseringar på energiområdet om 11200 MWh. Denna positiva utveckling är bland annat ett resultat av de energiinventeringar som utförts. Energiinventeringar genomförs för att identifiera åtgärder som kan minska energianvändningen. Därutöver justeras befintliga system två gånger per år för att fungera optimalt.

Miljöcertifieringar

Omkring 11 procent av vårt fastighetsvärde är nu miljöcertifierat enligt minst en av miljöcertifieringarna LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding. Arbetet med att öka andelen fortsätter. Läs mer om miljömärkning av byggnader här. Vi har under året också anslutit oss till initiativet ”Ett Fossilfritt Sverige” som leds av regeringen, vilket ger oss en god möjlighet att både påverka och driva för oss och samhället viktiga miljöfrågor. På detta sätt kan vi även utmana andra aktörer att bidra till ett fossilfritt samhälle.