Hållbarhet i Kungsleden

Mångfald och inkludering

Kungsledens mål är att medarbetarna ska spegla diversiteten i samhället och att alla medarbetare ska ha rätt till samma möjligheter till utveckling.

Vi är övertygade om att mångfald och inkludering skapar bäst affärsmöjligheter, det gäller såväl i relationen med våra kunder som i utvecklingen av företaget och arbetsgivarvarumärket. Vårt mål är att företaget ska spegla mångfalden i samhället. Under 2019 har vi haft ett särskilt fokus på mångfaldsfrågor, bland annat på ledarskapsdagar och med en intern roadshow med totalt elva workshops. 80 procent av alla medarbetare deltog i samtalen kring hur vi kan öka inkludering och mångfald i företaget.

Som ett kvitto på vårt intensiva mångfaldsarbete tilldelades Kungsleden EPRA Diversity Inclusion Award 2019. Det är ett nyinstiftat pris som syftar till att lyfta fram goda exempel bland börsnoterade fastighetsbolag i Europa. Juryns motivering var att vi har en stark strategi, med tydliga mål på både kort och lång sikt. Det bevisar att företaget har en genuin ambition inom mångfald och inkludering. Vi fick även beröm för att framgångsrikt förverkliga vår vision – att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras.

 

Jämställdhet

På Kungsleden idag arbetar 53 procent kvinnor och 47 procent män. I ledningsgruppen är kvinnorna något fler än männen.

STYRELSE

  2017   2018   2019  
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Antal 5 2 4 2 3 3
Under 30 år 0 0 0 0 0 0
30-50 år 0 0 0 1 0 1
Över 50 år 5 2 4 1 3 2

 

LEDNING

  2017   2018   2019  
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Antal 6 3 6 3 6 3
Under 30 år 0 0 0 0 0 0
30-50 år 4 0 4 0 5  0
Över 50 år 2 3 2 3 1 3

ÖVRIGA MEDARBETARE

  2017   2018   2019  
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Antal 58 52 50 48 57 54
Under 30 år 4 6 8 4 7 9
30-50 år 42 25 33 27 36 32
Över 50 år 12 21 9 17 14 13

 

Ålder

Medelåldern på Kungsleden är 43. I ledningen är medelåldern 50 och i styrelsen 60.

 

Språk och bakgrund

Vid utgången av 2019 hade 11 procent (9) av våra medarbetare utländsk bakgrund. Genomsnittet för Sverige är 22 procent. Under året har också antalet talade språk bland medarbetarna kartlagts. Kartläggningen synliggör vilken kompetens företaget saknar och blir till ett viktigt underlag i framtida rekryteringar.

 

Samarbeten för att nå längre

KY-utbildning – fastighetsförvaltning 

Vi har under 2019 även initierat samarbeten kopplade till genomförare av KY-utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning) inom fastighetsförvaltning. Vi har tagit emot och handlett fyra praktikanter, som alla har valts ut med mångfald i åtanke. Samarbetet fortsätter under 2020.

Rekryteringstjänster

Vi arbetar ihop med rekryteringsbolag för att säkerställa ökad mångfald i samband med nyanställning. Tidigare har fastighetsdriften kontrakterats av leverantörer, men under 2019 inledde vi processen med att anställa egen driftpersonal. En process där mångfald varit en viktig parameter. Under året var 3 av 13 anställda i driftorganisationen kvinnor, vilket är en avsevärt större andel än genomsnittet i branschen.

Sommarjobb

För att ge ungdomar i utanförskap möjlighet till en första kontakt med arbetsmarknaden och fastighetsbranschen specifikt har vi satsat på att sprida mångfaldsfrågan till våra entreprenörer. Tillsammans med Fryshuset och entreprenörerna skapade vi sex stycken sommarjobbstjänster och de ungdomar som fick plats i årets program valdes ut utifrån den ökade mångfalden de bidrog med på den aktuella arbetsplatsen. Samarbetet fortsätter under 2020.

Jobbsprånget

Under många år har vi haft ett samarbete med Jobbsprånget, ett initiativ från Ingenjörs- och Vetenskapsakademin och Migrationsverket. Det syftar till att ge nyanlända akademiker snabbare tillgång till den svenska arbetsmarknaden. Praktikanterna får referenser, kontakt med den svenska arbetsmarknaden och ett snabbt sätt att lära sig svenska. För oss som organisation har samarbetet med Jobbsprånget inneburit lärdomar i hur vi kan göra våra interna processer mer inkluderande. Samarbetet fortsätter under 2020.