Kungsledens mål är att medarbetarna ska spegla diversiteten i samhället - och att alla medarbetare ska ha rätt till lika möjligheter till utveckling.

Könsfördelningen är jämn inom bolaget på övergripande nivå, men mångfalden kan förbättras avseende könsfördelning inom vissa befattningar samt andra aspekter så som utländsk bakgrund. Krav ställs på de rekryteringsfirmor som anlitas och de förväntas vara innovativa i sitt sökarbete för att fånga upp fler kandidater och ha en inluderande annonsering.

2018 hade 9% av Kungsledens medarbetare utländsk bakgrund. I det svenska samhället är motsvarande siffra 24%.

Sammansättning av företaget

Sammansättning av styrelse, ledning och övriga medarbetare fördelat på kön och ålderskategorier.

Styrelse

  2017   2018  
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Antal 5 2 4 2
Under 30 år 0 0 0 0
30-50 år 0 0 0 1
Över 50 år 5 2 4 1

 

Ledning

  2017   2018  
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Antal 6 3 6 3
Under 30 år 0 0 0 0
30-50 år 4 0 4 0
Över 50 år 2 3 2 3

 

Övriga medarbetare

  2017   2018  
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Antal 58 52 50 48
Under 30 år 4 6 8 4
30-50 år 42 25 33 27
Över 50 år 12 21 9 17