Vi ska säkerställa en bra arbetsmiljö för våra hyresgäster, för de entreprenörer som arbetar i våra fastigheter och för Kungsledens medar­betare för att minska risken för olyckor och ohälsa.

Inom förvaltningsverksamheten har vi tagit fram riktlinjer som våra medarbetare och underleverantörer ska arbeta utifrån.Vi genomför varje kvartal kampanjer för att påminna om säkerhetsarbetet kring exempelvis snörasskydd, halksäkerhet och taksäkerhet.

Kungsledens sjukfrånvaro är låg vilket vi är stolta över. Vi arbetar ständigt för att fortsätta att minska den bland annat genom ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per medarbetare och år. Därtill har vi samarbetsavtal med SATS och Nordic Wellness vilket ger våra medarbetare fördelaktiga medlemskapsavgifter. Utöver våra medarbetares välmående arbetar vi för att se till att våra kunder vistas i trygga och säkra miljöer.

Sjukfrånvaro, %

Sjukfrånvaro