Hållbarhetsprojekt

Ny teknik – Solfilm

Kungsleden har genomfört tre stora klimatprojekt på fastigheter i Västerås. Projekten har använt nya tekniklösningar som svar på förvaltarnas och kundernas behov.

En av Kungsledens fastigheter i Västerås har stora glaspartier vilket medför en utmaning för inomhusklimatet på grund av solens instrålning under sommarhalvåret. Tillsammans med tillverkaren 3M och Kungsledens entreprenör Basreklam, har en ny solfilm baserad på nanoteknik monterats på fastighetens 900 kvm stora glaspartier.

Fördelen med solfilmen är att den i princip är osynlig för blotta ögat men reducerar solvärmeinstrålningen med cirka 60 procent och solens UV-strålar med 99,9 procent. Solfilmens optiska egenskaper gör att den bländar av solljuset utan att lokalen känns mörkare. Dessutom innehåller inte solfilmen metaller vilket annars är vanligt i traditionella solfilmer. Därmed undviks korrison och signalstörning för mobiltelefoner.

”Tack vare 3Ms solfilm behöver vi inte kyla bort värmen, vilket är väldigt energikrävande. Som stor fastighetsägare har vi ett ansvar gentemot miljön och våra hyresgäster. Därför tittar vi ständigt på nya tekniker och material som kan förbättra vårt avtryck på miljö och samhälle”, säger Thomas Wallin, förvaltare på Kungsleden.