Hållbarhet

Hållbarhet i Kungsleden

Hållbarhet har länge varit en naturlig del av Kungsledens affärsmodell, och utvecklas ständigt till en allt viktigare roll i bolaget.

Fem fokusområden

För att uppnå ökat fokus och ett tydligare grepp om hållbarhetsarbetet är Kungsledens samtliga hållbarhetsfrågor samlade hos en central hållbarhetschef. Idag arbetar vi hårt för nå våra hållbarhetsmål med särskilt fokus på fem områden; miljö, mångfald, socialt ansvar, affärsetik och hälsa och säkerhet. Från och med 2015 redovisar vi hållbarhetsarbetet enligt GRI:s ramverk, vilket ytterligare ökar fokus, transparens och möjligheter till jämförbar uppföljning.

Hållbarhet i Kungsleden