Hållbarhet

Vi vill göra rätt – vår Visselblåsartjänst

Affärsetik är centralt för oss på Kungsleden. Vår värdegrund innebär att vi är professionella och visar varandra respekt, vi tar avstånd från alla former av korruption och tar inte emot eller erbjuder, utlovar eller lämnar otillbörliga förmåner. Vi gör affärer på ett professionellt, schysst och transparent sätt, samt har ett bra bemötande såväl internt som externt. Vi har nolltolerans mot oegentligheter.

Som stöd har vi en uppförandekod för våra leverantörer, interna riktlinjer för relationsfrämjande åtgärder, riktlinjer för bisysslor och jäv samt riktlinjer för visselblåsning. Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.
Det är viktigt att slå larm om du misstänker att något strider mot våra riktlinjer. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.
 
Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB. Tjänsten är endast avsedd för allvarliga ärenden.
 
Du når kommunikationskanalen på https://report.whistleb.com/kungsleden
 
”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”  WhistleB