Slå larm om oegentligheter anonymt med vår visselblåsartjänst

Affärsetik är centralt för oss på Kungsleden och det är viktigt att slå larm om du misstänker att något strider mot våra riktlinjer. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB, och är endast avsedd för allvarliga ärenden så som misstänkt korruption, allvarliga anklagelser om oegentligheter såsom bedrägerier, mutbrott, arbetsmiljöbrott, diskriminering och affärsetiska avvikelser.

Du når visselblåsartjänsten här: https://report.whistleb.com/kungsleden

Vår värdegrund innebär att vi är professionella och visar varandra respekt, vi tar avstånd från alla former av korruption och tar inte emot eller erbjuder, utlovar eller lämnar otillbörliga förmåner. Vi gör affärer på ett professionellt, schysst och transparent sätt, samt har ett bra bemötande såväl internt som externt. Vi har nolltolerans mot oegentligheter.

Som stöd har vi en uppförandekod för våra leverantörer, interna riktlinjer för relationsfrämjande åtgärder, riktlinjer för bisysslor och jäv samt riktlinjer för visselblåsning. Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.