Valberedning

Valberedningen föreslår bland annat ledamöter till Kungsledens styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor. Valberedningen består av minst tre och högst fem ledamöter.

Årsstämman 2021 antog en ny valberedningsinstruktion. Valberedningens ledamöter ska utses av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år och valberedningens sammansättning ska kommuniceras under hösten. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningens ledamöter kommer att publiceras här under hösten 2021. 

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Kungsleden AB
Valberedningen
Box 70414
107 25 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2022 bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2021.

Dokument

 

Kontakt

Malin Axland

Chefsjurist

Tel: 08-503 052 50
Mejla mig