Valberedning

Valberedningen föreslår bland annat ledamöter till Kungsledens styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor. Valberedningen består av minst tre och högst fem ledamöter.

Årsstämman 2021 antog en ny valberedningsinstruktion. Valberedningens ledamöter ska utses av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år och valberedningens sammansättning ska kommuniceras under hösten. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2022 har i september 2021 konstituerats enligt nedan.

Valberedning inför årsstämman 2022

  • Göran Larsson, valberedningens ordförande, nominerad av Gösta Welandson med bolag
  • Sanja Batljan, nominerad av Ilija Batljan med bolag
  • Jonas Broman, nominerad av Olle Florén med bolag
  • Niklas Johansson, nominerad av Handelsbanken Fonder
  • Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Kungsleden AB
Valberedningen
Box 70414
107 25 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2022 bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2022.

Dokument

 

Kontakt

Malin Löveborg

Chefsjurist

Tel: +46761060405
Mejla mig