Styrelse

Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av bolaget. Styrelsen ska följa och kontrollera verksamheten.

Styrelsen i Kungsleden AB består från och med den 30 juni 2022 av Rutger Arnhult (ordförande), Maria Strandberg och Jens Andersson.

Styrelseledamöter

Rutger Arnhult

Styrelseordförande

Född 1967.

Ledamot sedan år 2021. 

Maria Strandberg

Ledamot

Född 1983.

Ledamot sedan år 2022.

Jens Andersson

Ledamot

Född 1973.

Ledamot sedan år 2022.