Styrelse

Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av bolaget. Styrelsen ska följa och kontrollera verksamheten.

Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 10 december 2021 valde stämman Rutger Arnhult som ny styrelseordförande samt Jakob Mörndal, Mariette Hilmersson och Kristina Månesköld till nya styrelseledamöter. Detta sker efter fullföljt bud från Castellum.

Mer information finns i vårt pressmeddelande från den 10 december 2021.

Styrelseledamöter

Rutger Arnhult

Styrelseordförande

Född 1967.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Castellum Aktiebolag och M2 Asset Management AB (publ).

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Tidigare erfarenhet: Omfattande erfarenhet och expertis inom fastighetsbranschen. Tidigare verkställande direktör och styrelseledamot i Klövern AB (publ) samt styrelseledamot i Corem AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Innehar inga aktier i Kungsleden.

Jakob Mörndal

Ledamot

Född 1983.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kamelia Samhällsfastigheter AB, styrelseledamot i Servistore AB and Footway Group AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Lång erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen, senast som chef för konceptutveckling på Klövern.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Innehar inga aktier i Kungsleden.

Mariette Hilmersson

Ledamot

Född 1971.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Tyréns Group AB.

Utbildning: Jur.kand., Göteborgs universitet.

Befattning idag: Verkställande direktör Region Väst i Castellum Aktiebolag.

Tidigare erfarenhet: Lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen. Bland annat VD i Förvaltningsaktiebolaget Framtiden.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Innehar inga aktier i Kungsleden.

Kristina Månesköld

Ledamot

Född 1968.

Andra styrelseuppdrag: -

Utbildning: Jur.kand., Göteborgs universitet.

Befattning idag: Chefsjurist för Castellum Aktiebolag.

Tidigare erfarenhet: Arbetat som advokat på Advokatfirman Vinge samt varit rådgivare på Catella.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Innehar inga aktier i Kungsleden.

Oberoende

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.