Uppförandekod

Hur vi agerar gentemot våra intressenter i samhället – medarbetare, hyresgäster/kunder, leverantörer, aktieägare, grannar och andra intressenter – utgår från våra värderingar professionalism, omtanke och glädje.

På samma grund bygger vår uppförandekod som ska säkerställa en hållbar och förtroendeingivande verksamhet.

Läs vår uppförandekod för leverantörer