Bolagsstyrning

Ledningsgrupp

Bolagsledningen utgörs av en ledningsgrupp som består av bolagets VD, vVD/CFO, regionchefer, affärsutvecklingschef, kommunikationschef, Head of People and Culture, finanschef och chefsjurist.

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 1 oktober 2020 och inkluderar för de som enligt MAR definieras som ledande personer även närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Ledningsgrupp