Ledningsgrupp

Kungsleden är ett dotterbolag till Castellum. Ledningsgruppen består av bolagets VD Jens Andersson.

Ledningsgrupp

Jens Andersson

VD

Född 1973. Civilekonom. Anställd som treasurychef på Castellum sedan 2022.

Tidigare befattningar: Finanschef Corem Property Group AB 2013–2022.