Ledningsgrupp

Bolagsledningen utgörs av en ledningsgrupp som består av bolagets VD, vVD/CFO, regionchefer, kommunikationschef, Head of People and Culture, finanschef och chefsjurist.

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 31 december 2020 och inkluderar för de som enligt MAR definieras som ledande personer även närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Ledningsgrupp

Biljana Pehrsson

Vd

Född 1970. Anställd sedan 2013.

Tidigare erfarenhet: vvd/Head of Real Estate på East Capital Private Equity, vd Centrumutveckling. Styrelseledamot i Kungsleden åren 2011-2013.

Innehar 155 000 aktier i Kungsleden varav en del avser innehav inom ramen för kapital­försäkring som avser pensionsdepå.

Ylva Sarby Westman

vVD / CFO

Född 1973. Anställd sedan 2009.

Tidigare erfarenhet: Vvd på Newsec Investment AB, fastighetsutvecklingschef på NCC Property Development AB.

Innehar 24 395 aktier i Kungsleden

Mats Eriksson

Regionchef Västerås / Mälardalen

Född 1963. Anställd sedan 2015.

Tidigare erfarenhet: Affärsansvarig Retail Newsec Asset Management AB, Chef fastighetsutveckling Ica Fastigheter AB, Affärsområdeschef NIAM AB och Fastighetschef Siab AB.

Innehar 10 000 aktier i Kungsleden.

Ulrica Sjöswärd

Regionchef Göteborg / Malmö

Född: 1974. Anställd sedan 2017.

Tidigare erfarenhet: Marknadsområdeschef på Platzer Fastigheter AB, Regionchef ICA Fastigheter AB.

Innehar 5 500 aktier i Kungsleden.

Sven Stork

Regionchef Stockholm

Född 1967. Anställd sedan september 2014.

Tidigare erfarenhet: Key Account Manager på Newsec Asset Management AB, Asset Manager på Niam AB, projektledare på NCC Property Development AB.

Innehar 6860 aktier i Kungsleden.

Malin Axland

Chefsjurist

Född 1974. Anställd sedan 2007.

Tidigare erfarenhet: Advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, tingsnotarie i Huddinge tingsrätt.

Innehar 5 319 aktier i Kungsleden.

Hanna Brandström

Head of People and Culture

Född 1980. Anställd sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi från Södertörns Högskola.

Tidigare erfarenhet: HR chef General Motors Nordic, Opel/Chevrolet Sverige AB, General Manager HR & Legal på SC Motors Sweden AB.

Innehar 279 aktier i Kungsleden.

Fredrik Sandell

Finanschef

Född 1984. Anställd sedan 2011.

Tidigare erfarenhet: Administratör fondhandel på Skandiabanken.

Innehar 696 aktier i Kungsleden.

Anna Trane

Kommunikationschef

Född 1968. Anställd sedan 2020.

Tidigare erfarenheter: Director & Head of Corporate Media Relations NCC, Press & PR-chef Cybercom, Redaktör, programledare och kommentator SVT.

Innehar 400 aktier i Kungsleden.