Ledningsgrupp

Bolagsledningen utgörs av en ledningsgrupp som består av bolagets VD, regionchefer, kommunikationschef, Head of People and Culture, finanschef och chefsjurist.

Ledningsgrupp

Ylva Sarby Westman

VD

Född 1973. Anställd sedan 2009, Vice VD sedan 2015 och i nuvarande befattning sedan 2021. 

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: Vvd på Newsec Investment AB, fastighetsutvecklingschef på NCC Property Development AB.

Andra väsentliga uppdrag utanför bolaget: Vice VD och CFO på Castellum AB. Styrelseledamot Eastnine AB (publ) och Ikano Bostad AB.

Mats Eriksson

Regionchef Mälardalen

Född 1963. Anställd sedan 2015.

Utbildning: Gymnasieingenjör Hus & Stadsplanering från Rudbecksskolan Örebro.

Tidigare erfarenhet: Affärsansvarig Retail Newsec Asset Management AB, Chef fastighetsutveckling Ica Fastigheter AB, Affärsområdeschef NIAM AB och Fastighetschef Siab AB.

Andra väsentliga uppdrag utanför bolaget: Ledamot i Miljö- och Klimatrådet Västmanland.

Ulrica Sjöswärd

Regionchef Göteborg / Malmö

Född: 1974. Anställd sedan 2017.

Utbildning: Högskoleingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare erfarenhet: Marknadsområdeschef på Platzer Fastigheter AB, Regionchef ICA Fastigheter AB.

Andra väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Sven Stork

Regionchef Stockholm

Född 1967. Anställd sedan september 2014.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: Key Account Manager på Newsec Asset Management AB, Asset Manager på Niam AB, projektledare på NCC Property Development AB.

Andra väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot i nybildat samverkansbolag för stadsutveckling i Kista som föreslås heta Kista Limitless AB.

Malin Axland

Chefsjurist

Född 1974. Anställd sedan 2007.

Utbildning: Jur. kand. från Stockholms Universitet.

Tidigare erfarenhet: Advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, tingsnotarie i Huddinge tingsrätt.

Andra väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Hanna Brandström

Head of People and Culture

Född 1980. Anställd sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi från Södertörns Högskola.

Tidigare erfarenhet: HR chef General Motors Nordic, Opel/Chevrolet Sverige AB, General Manager HR & Legal på SC Motors Sweden AB.

Andra väsentliga uppdrag utanför bolaget:

 

Fredrik Sandell

Finanschef

Född 1984. Anställd sedan 2011.

Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi från Mälardalens Högskola.

Tidigare erfarenhet: Administratör fondhandel på Skandiabanken.

Andra väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Anna Trane

Kommunikationschef

Född 1968. Anställd sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universitet

Tidigare erfarenheter: Director & Head of Corporate Media Relations NCC, Press & PR-chef Cybercom, Redaktör, programledare och kommentator SVT.

Andra väsentliga uppdrag utanför bolaget: