Bolagsledningen utgörs av en ledningsgrupp som består av bolagets VD, vVD/Chef fastighetsinvesteringar, CFO, affärsutvecklingschef, regionchefer, kommunikations-och marknadschef, HR-chef samt chefsjurist.

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 31 december 2018 och inkluderar för de som enligt MAR definieras som ledande personer även närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Ledningsgrupp