Bolagsstyrning

Ledningsgrupp

Bolagsledningen utgörs av en ledningsgrupp som består av bolagets VD, vVD/CFO, regionchefer, kommunikationschef, Head of People and Culture, finanschef och chefsjurist.

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 31 december 2020 och inkluderar för de som enligt MAR definieras som ledande personer även närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Ledningsgrupp