Extra bolagsstämma 2020

Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 12 oktober 2020 beslutades att dela ut 2,60 kr per aktie enligt styrelsens förslag.

Utdelningen sker med utbetalning vid två tillfällen om 1,30 kr per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 14 oktober 2020 och den 30 december 2020 och utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Handlingar från extra bolagsstämma

Handlingar inför extra bolagsstämma

Kontakt

Malin Löveborg

Chefsjurist

Tel: +46761060405
Mejla mig