Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2014

Tisdagen den 16 september 2014 höll Kungsleden en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Ytterligare information finns tillgängligt  i pressmeddelandet och protokollet nedan.

Handlingar efter bolagsstämman

Handlingar till bolagsstämman