Årsstämma 2022

Kungsledens årsstämma ägde rum torsdagen den 30 juni 2022.

Handlingar från årsstämman

Pressmeddelande 2022-06-30