Årsstämma 2021

Årsstämman ägde rum den 22 april 2021. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysiskt deltagande. I protokollet återfinns information om samtliga beslutspunkter.

Kontakt

Malin Axland

Chefsjurist

Tel: 08-503 052 50
Mejla mig