Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 kommer att hållas torsdagen den 22 april 2021. Formerna för genomförande av årstämman kan komma att anpassas på grund av rådande coronapandemi. Aktuell information kommer att publiceras på denna sida.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årstämman bör kontakta styrelsen senast den 31 januari 2021 för att ärendet ska kunna tas med i kallelsen till stämman.

Kontakta styrelsen per mejl:
styrelsen@kungsleden.se