Årsstämma 2020 hålls torsdagen den 23 april 2020 på Kungsledens huvudkontor på Warfvinges väg 31 i Stockholm. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på årsstämman bör ha inkommit senast den 31 januari 2020 för att kunna tas in i kallelsen.