Affärsmodell och strategi

Med utgångspunkt i vår vision, att vi skapar attraktiva och hållbara platser där människor inspireras, bygger vår affärsmodell på tre samverkande nyckel­ aktiviteter – kundnära förvaltning, värdeskapande utveckling och förädling samt strategiska förvärv och optimering. Genom dem skapar vi värde för kunder, medarbetare, samhälle, aktieägare och andra intressenter.

Nyckelaktiviteter i vår affärsmodell

Kundnära förvaltning

Kungsledens förvaltning fokuserar på människor. Våra fastigheter är ett medel för oss att, i nära samarbete med kunderna och med höga hållbarhetsambitioner, skapa plat­ser och miljöer för ett bättre arbetsliv. Vi äger flera fastigheter i samma utvalda lägen – klus­ter – för att det låter oss anpassa och vässa vårt erbjudande utifrån hyresgästernas behov, samt aktivt påverka hela områdens utveckling.

Värdeskapande utveckling och förädling

Kungsleden utvecklar, förädlar, moderniserar och kundanpassar fastigheter med människan i centrum. Vi har alltid ett helhetsperspektiv med fokus på hälsa och välmående. Med hjälp av moderna lösningar och tjänster, hållbara materialval och klimatanpassning skapar vi levande och attraktiva lokaler och områden som förenklar människors vardag, ökar trivseln, inspirerar och bidrar till en hållbar stads­ utveckling.

Strategiska förvärv och optimering

Kungsleden expanderar och optimerar kontinu­erligt fastighetsbeståndet med huvudinriktning på hållbara och attraktiva kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Minst halva fastighetsvärdet ska finnas i Stockholm och minst 70 procent av beståndet utgöras av kon­ tor. Våra hållbarhetsmål är högt ställda och denna aspekt är central vid utvärderingen av förvärvs­ och investeringsobjekt.