Pressmeddelande01 juni 2022

Kungsledens årsredovisning för 2021

Kungsledens årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta:
Hampus Zethelius, Pressansvarig Kungsleden, 073-444 41 71, hampus.zethelius@kungsleden.se


Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2022 kl. 10:00 CET.

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig