Kungsleden hyr ut 1409 kvm i Nyköping till Kamux

Kungsleden, ett dotterbolag till Castellum, hyr ut 1409 kvm i fastigheten Gumsbacken i Nyköping. Avtalet är på 8 år och fastigheten är fullt uthyrd.

Kamux bedriver försäljning av begagnade bilar och ser en bra möjlighet för utvecklingen att vara placerade i området.

”Det här är helt i linje med Kamux strategi, där stark tillväxt eftersträvas. Vi har strategiskt valt den här platsen för att stärka vårt nätverk av butiker och samtidigt vara placerade i nära anslutning till befintliga butiker för att stötta verksamhet och kundservice i Sverige”, säger Kerim Nielsen, VD på Kamux i Sverige.

Tillträde till lokalen sker i septemer 2022. Gumsbacken har tidigare brottats med höga vakanser men nu är intresset för området stort och fastigheten är fullt uthyrd.

”Vi har ändrat vår strategi för området sedan några år tillbaka vilket verkligen gett effekt. Vi kan konstatera att tillskottet av Kamux ger en fortsatt bra mix av aktörer i området och välkomnar dem in i lokalen i september”, säger Tommy Svärd, marknadsområdeschef på Kungsleden.

 

För mer information vänligen kontakta:

Mats Eriksson, Regionchef Kungsleden, 070-588 79 99, mats.eriksson@kungsleden.se

Linda Morén, Kommunikation- och marknadsansvarig, 076-206 67 80, linda.moren@kungsleden.se

 


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.