Pressmeddelande24 mars 2022

Förändringar i ledning och styrelse

Styrelsen i Kungsleden AB, ett dotterbolag till Castellum, har beslutat att tillsätta Jens Andersson som vd från och med idag 24 mars 2022. Styrelsen i Kungsleden AB består från och med den 24 mars av tre stämmovalda ledamöter.

Jens Andersson, treasurychef Castellum, ersätter Ylva Sarby Westman, vice VD Castellum, som vd för Kungsleden. Ylva Sarby Westman har valt att lämna och kommer att sluta på Castellum under våren.

Styrelsen i Kungsleden AB består från och med den 24 mars av Rutger Arnhult (ordförande), Jakob Mörndal och Mariette Hilmersson. Kristina Månesköld har begärt eget utträde som styrelseledamot då hon har valt att lämna Castellum.

För mer information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, Styrelseordförande Kungsleden, 070 458 24 70, rutger.arnhult@castellum.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden, 0708 84 74 69, anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Per november 2021 är Kungsleden ett dotterbolag till Castellum.

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig