Pressmeddelande08 december 2021

VD-skifte efter fullföljt bud från Castellum: Ylva Sarby Westman ny VD för Kungsleden

Ylva Sarby Westman, nybliven Vice VD och CFO i Castellum, blir även VD i Kungsleden, som numera är ett dotterbolag till Castellum. Detta sker efter att Biljana Pehrsson lämnar VD-posten i Kungsleden och tillträder som VD i Castellum.

Castellum fullföljde budet på Kungsleden den 15 november 2021. Kungsleden blev därmed ett dotterbolag till Castellum. Den 3 december 2021 avnoterades Kungsledens aktier från Nasdaq Stockholm.

Tidigare idag utsåg styrelsen i Castellum Biljana Pehrsson till ny VD och Ylva Sarby Westman till Vice VD och CFO i Castellum, motsvarande befattningar som de hade tidigare i Kungsleden. De tillträder sina nya tjänster omgående.

Mot denna bakgrund har styrelsen för Kungsleden idag utsett Ylva Sarby Westman som VD för Kungsleden, vid sidan av sin roll som Vice VD och CFO i Castellum.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden, 0708 84 74 69, anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig